خانه / پزشکی / برگزاری نشست خبری برنامه های پیش رو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری نشست خبری برنامه های پیش رو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست خبری گزارش عملکردفناوری وسلامت وبرنامه های پیش رو مسئولین دانشگاه علوم‌ پزشکی گیلان  برگزارشد

گیل آنلاین _ درابتداء این نشست طلعت کاویانی مسئول رسانه ونماینده رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی گیلان درحوزه روابط عمومی بااشاره به دستاوردهای برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد:در سومین سال استقراربرنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحوزه فناوری سلامت وبرنامه های پیش رو باحضور دکتر شادمان نعمتی معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکترجوادوطنی مدیرتوسعه فناوری سلامت ودکتر مصطفی گل شکن رئیس مرکزرشددانشگاه علوم  پزشکی نشست خبری برگزار نموده ایم‌.دکترنعمتی ضمن تسلیت ایام وفاتیه دهه آخرماه صفر بیان کرد:مردم ورسانه های خبری ازذینفعان بزرگ دانشگاه های علوم پزشکی هستند.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیشگام شدن بسمت دانشگاه نسل۳ را شعاراصلی فناوری سلامت در سندراهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عنوان کرد که بدون حصار به روی جامعه بازاست.

دکترنعمتی پیشروی بسوی دانشگاه نسل۳ را درحدود دوسال قبل برنامه ریزی اولیه درستی برشمرد که با تاسیس دفترمالکیت فکری ومعنوی استقراریافت.

وی درحوزه فناوری و پژوهش  براساس ریل گذاری سندبرنامه راهبردی تاکیدکرد:معاونت تحقیقات وفناوری بعنوان پیشران دانشگاه نسل۳ باتمام مشکلات وکمبودها درهمهءشاخصها حرکت نمود.بایدزیرساخت فرهنگی آن در کودکان دبستانی،دانشجویان وهیئت های علمی نهادینه شود.

دکترنعمتی بااشاره به آماروزارتخانه تصریح کرد:باکل هزینه ۱۲۰میلیون دلاری پژوهش درکشور که تقریبامعادل هزینه یک یادو دانشگاه دنیاست پژوهش جهادی ما ازسندچشم انداز۲۰۲۰ جلوتر بوده و در رتبه اول پژوهش منطقه هستیم.

وی بااشاره به ۲مگا پروژه باهدف توانمندسازی تبدیل ایده به محصول اساتید،دانشجویان ونخبگان گفت:مگاپروژه سفیدرود بعنوان استقرارچرخه فناوری وسلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای اجزاءمختلف میباشد که با حدود۱۲مرحله درمراحل تکمیل  است .شورایعالی فناوری سلامت طی دوسال ونیم گذشته بیش از۴۰جلسه تشکیل داد‌.مرکز رشدفناوری سلامت دانشگاه به دریافت موافقت اصولی نائل شد وفرآیندهای تدریجی دانشگاه تحت عنوان استارتاپ ایجادگردید.

دکترنعمتی ازبرگزاری اولین رویداداستارتاپ ویکند حوزه پزشکی درشمال کشورخبرداد وبیان کرد:برای نخستین بارایده هایی باقابلیت تبدیل به محصول درقالب استارتاپ ویکند سلامت هفته آینده وارد مرکزرشد(انکوباتور ایده)خواهدشد‌ ودر فرصت ۹ماهه تایکساله ایده تیمهای استارتاپ باحمایت مادی ومعنوی به هسته فناوری ،واحدفناوری وشرکت دانش بنیان تبدیل میشود.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهارداشت:در بخش فناوری سلامت باکسب رتبه ۱۳ درسال جدید ازرتبه۳۲ ارتقاءیافتیم ونسبت به رتبه بندی جدید ازدانشگاه های دیگرکشور درجایگاه برتری قرارگرفتیم.

دکترنعمتی گفت:درمحل دپوی سراوان که مرکز زباله واشاعه بیماریهابود نیز زمینی جهت احداث مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی باسوله های آماده درشرف واگذاری به هسته هاوواحدهای فناور برای شروع خط تولید درراستای پیشرفت بسمت دانشگاه نسل۳تخصیص یافته است.

وی بعنوان مسئول دانشگاه بابیان اینکه دراموراجرائی سختیهاوظرافتهای خاص وجوددارد از ایجادصندوقی برای حمایت ازطرحهاخبرداد.دکترنعمتی در ادامه افزود:برای نخستین بار  مجوز خرید متمرکزابزارپیشرفته برای آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی گیلان را از وزارتخانه گرفتیم.سیستم زیرساختی درحوزه پژوهش ودرمان مستقرگردید.

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان دربحث راه اندازی سیستم جدید رجیستری بیماران بصورت ثبت دیتابیس جمع آوری شده درجایگاه بانکی اطلاعات بیماربیان کرد:در حال حاضرجزو۴دانشگاه علوم پزشکی برترقرارداریم.در حوزه پژوهش نیز مقارن باهفته پژوهش اولین رویداداستارتاپ ویکندی درحوزه پزشکی وسلامت باحضور مدرسین ملی وبامشارکت وزارتخانه ،وزارت علوم وپارک علم وفناوری هفته آینده  برگزارمیشود.

دکترنعمتی از سمینار دوروزه سلولهای بنیادی استان که سمینارمهم ملی تخصصی اخلاق درپژوهشهای زیست پزشکی ونشست سالیانه معاونین پژوهشی علوم پزشکی سراسرکشور به میزبانی گیلان  که در روزهای آخرآبان واول آذرماه برگزارخواهدشد خبرداد.

وی بابیان اینکه درهفته آینده مرکز رشددانشگاه علوم پزشکی گیلان با ایونت های جدید درفن بازارملی سلامت تهران مشارکت فعال خواهدداشت گفت:رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پنل آن سخنرانی مینماید.

دکترجوادوطنی درحوزه تولیدمحصول بااشاره به ۴تولیدمحصول تجاری شده ازبرنامه ریزی درجهت تولید۷محصول جدیدخبرداد.

وی درزمینه ثبت اختراعات به ۱۸ثبت اختراع داخلی ویک اختراع پتنت بین المللی باکسب امتیازکشوری اشاره نمود و دربحث حاکمیت فناوری از برنامه تدوین شده فناوری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ایجادتشکیلات فناوری درمجموعه تحقیقات فناوری و شورایعالی فناوری درطی جلسات مداوم دردوسال اخیرتحت مدیریت فناوری خبرداد.

مدیرفناوری سلامت دربحث ارائه خدمات فناوری به کسب یک امتیاز ازاین حوزه بدلیل حمایت ازشرکتهای فناور و اعتبارات دربحث واحدهای ارتباط صنعت وجامعه به۴میلیاردو۱۶۰میلیون ریال پروژه های انجام گرفته توسط محققین صنایع اشاره نمود

مدیرفناوری سلامت درزمینه صنعتی سازی فناوری به بحث احداث مجتمع نیمه صنعتی فناوری سلامت درسراوان باامکانات کارگاهی وفضای سوله برای شرکتهاباهدف اشتغالزایی وصنعتی سازی پرداخت وگفت:باحمایت از شرکتهای فناوردراین حوزه سعی داریم به این مهم برسیم.

دکتروطنی بااشاره به شروع فعالیت فازصادرات فناوری درجهت اعطاءتسهیلات برای مکان منطقه آزادانزلی به شرکتهایی که قابلیت صادرات دارندگفت:رویداد۲۳تا۲۵آبان ماه دردانشکده پزشکی دانشگاه گیلان باحضورمربیان تراز اول واستارتاپ من های بزرگ کشور وشخصیتهای کشوری،لشکری،وزارتی واستانی باظرفیت ۱۵۰نفربرنامه ریزی شده و برای اولین بار درحوزه پزشکی سلامت شمال کشور برگزارمیشود.دکترمصطفی گل شکن  در بحث گزارش اقدامات وفعالیت مجتمع فناوری پیشرفته پزشکی بعنوان یکی ازبازوان اجرایی معاونت تحقیقات وفناوری که آذرماه سال قبل باحضورمعاون وزیرافتتاح شد بیان کرد:این مجتمع شامل مرکزرشد فناوری سلامت است که ازشرکتهاوهسته هاو واحدهای فناور حمایت میکند.از۴۰هسته و واحدفناور مستقردرمرکز رشد ۶تا سرتیفیکیت دانش بنیانی ازمعاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کردند.کارگروه ژنتیک وبیماریها،مرکزتحقیقات علوم اعصاب،ستادسلولهای بنیادی استان و واحدصنایع آینده استان جزو واحدهای مستقر درمجتمع فناوریهای پیشرفته میباشند.

وی بابیان اینکه ساختارصفرتاصدتبدیل ایده به محصول کل دانشگاه های علوم پزشکی دریک پکیج بارویکرد ریاست ومعاونت دانشگاه علوم پزشکی گیلان شکل گرفت به نتایج فناوری پیشرفته کانون شکوفایی خلاقیت اشاره نمود وابراز امیدواری کرددر۶ماهه دوم  رشد وارتقاءیابد.

رئیس فناوریهای پیشرفته پزشکی ازنقش حاکمیتی دانشگاه گیلان دربحث بررسی ادعاهای اختراع و داوری آن باتایید اداره ثبت اختراعات کشور بعنوان مرجع ذیصلاح خبرداد.

وی از برنامه های دردست اجرا به تولیدمحصولات هایتک ورونمایی ۱۰محصول در آینده نزدیک خبرداد وگفت:۵ کارگروه ICT سلامت درمجتمع فناوریهای پیشرفته بامشارکت دانشگاه های استان وکشور،مدیرکل فناوری ارتباطات استان مگفا زیرمجموعه وزارت صنعت ،دانشگاه گیلان وکانون شهیدفهمیده باهدف راه اندازی پروژه های IT بزودی رونمایی خواهدشد.

گیل آنلاین ۲۲۴۵_مصاحبه های دکترشادمان نعمتی معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنشست خبری ۱۴آبان ماه۹۷:

تهیه وتنظیم مهستی چلبی

درباره ی مهزاد چرمساز

مطلب پیشنهادی

امحا۴تن کالای خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی تاریخ مصرف گذشته وغیرمجاز

مدیریت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد: امحاء ۴ تن کالای خوراکی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *