خانه / فرهنگی / اجتماعی / آشنایی باچهره تاثیرگذاربیوتکنولوژی ایران

آشنایی باچهره تاثیرگذاربیوتکنولوژی ایران

دکتر بهزاد قره یاضی چهره علمی  تاثیرگذار دربیوتکنولوژی

گیل آنلاین _ دکتر بهزادقره یاضی متولد سال۱۳۳۸تهران چهره تاثیرگذار دربیوتکنولوژی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی فوق دکتری ژنتیک گیاهی (مهندسی ژنتیک)

_ موسسه بین المللی تحقیقات برنج فیلیپین۱۳۷۵-۱۳۷۷، دکتری ژنتیک (گرایش مولکولی)  دانشگاه فیلیپین با رتبه اول معدل الف ۱/۲۵،کارشناسی ارشد زراعت

_ دانشگاه تربیت مدرس با رتبه دوم معدل ۱۸/۲۵، کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

_ دانشگاه گیلان با رتبه دوم معدل۳/۷۱ از ۴  میباشد.

جوایز دریافت شده و فعالیت های شاخص علمی دکترقره یاضی بعنوان:

چهره تاثیر گذار در بیوتکنولوژی و برنده جایزه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی۱۳۹۲،دریافت جایزه دستاورد برتر از موسسه بین المللی تحقیقات برنج واقع در لوس بانیوس فیلیپین ۱۹۹۴،دریافت جایزه بهترین پایان نامه تحصیلی (دربین ۵۰ ملیت) و عضویت افتخاری انجمن گاما، سیگما دلتای دانشگاه فیلیپین واقع در لوس بانیوس فیلیپین ۱۹۹۶٫برنده جایزه بهترین مقاله علمی از فدراسیون انجمنهای علوم زراعی (۵ انجمن علمی) فیلیپین ۱۹۹۶،دریافت لوح تقدیر پژوهش برتر از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۴، دریافت لوح تقدیر از خانه کشاورز ۱۳۸۵،دریافت جایزه رتبه دوم جشنواره شهید چمران از دانشگاه تهران ۱۳۸۹،،دریافت جایزه دستاورد برتر نانوتکنولوژی از ستاد ویژه توسعه نانوتکنولوژی کشور در سال ۱۳۹۰ است.

ایجاد اولین گیاه تراریخته ایرانی از طریق مهندسی ژنتیک که در عین حال عنوان اولین برنج تراریخته ایجاد شده در دنیا را نیز از آن خود دارد موجب شد که تا کنون جوایز متعددی را به خود اختصاص دهد.

ارائه اولین طبقه بندی علمی برنج های ایرانی با استفاده از نشانگرهای دی ان آ در سطح جهان،بنیانگذاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که هم اکنون از معتبرترین موسسات تحقیقاتی در سطح منطقه است ، ثبت دو ژن در بانک های ژن بین المللی (NCBI)به نام جمهوری اسلامی ، انتشار بیش از ۲۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و بین المللی و همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی (فهرست ضمیمه)، تدریس دروس نظری و عملی در دانشگاههای تهران، گیلان، مازندران، رازی کرمانشاه، صنعتی اصفهان، زنجان، تربیت مدرس، زابل، شهید بهشتی و …. در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (از سال ۱۳۶۸ ۱۳۸۹)، شرکت در ۱۷ دوره بین المللی عمدتاً در زمینه مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.، مدیریت علمی و تدریس مباحث نظری و عملی در زمینه های نشانگرهای مولکولی و مهندسی ژنتیک در دهها دوره داخلی و ۱۰ دوره بین المللی، تخصص کامل در زمینه بیوتکنولوژی (کشت بافت و پروتوپلاست، مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی، بیولوژی مولکولی و تکنولوژی دی.ان.اِی نوترکیب)، طی دوره تخصصی فوق دکتری به عنوان Scientist Project به مدت دو سال در بخش زیست شناسی مولکولی موسسه بین المللی تحقیقات برنج ،راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (بیش از ۷۰ مورد) در رزومه فعالیتهای دکتر بهزاد قره یاضی قرار دارد.

دریافت تقدیر کتبی از رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشاورزی سابق و اسبق و معاون وزیر جهاد کشاورزی، ساخت ترکیب جاذب اتیلن به عنوان اختراع و اکتشاف ثبت شده با تایید مراجع ذیربط در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۸۸ ، برنده اولین دوره تندیس جهانی کاج طلایی آرمان جهانی محیط زیست در سال ۲۰۱۵_ ۱۳۹۴ ازجمله موفقیتهای اومیباشد.

تقدیرنامه ها:

تقدیرنامه از طرف وزیر جهادکشاورزی

شماره ۲۷۵۸۹/۰۲۰مورخ۱۰/۹/۱۳۹۴

تقدیرنامه از طرف جناب مرتضی براری، تقدیرنامه از طرف دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران، تقدیرنامه از طرف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رییس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در خصوص برگزاری هفته پژوهش به شماره ۲۳۹۰۰۰/۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴، تقدیرنامه از طرف رییس شورای انجمن های علمی ایران به شماره ۱۳۲۹/ش/۸۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹،  تقدیرنامه جهت شرکت در همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت ۲۴ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

سوابق علمی و اجرایی دکتربهزادقره یاضی :

۱ .معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (اسفند ۱۳۷۹ -خرداد ۱۳۸۲)

۲ .دانشیار پژوهشی در رشته بیوتکنولوژی (از سال ۱۳۸۰)

۳ .کارشناس مورد تائید سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار جهانی در زمینه ایمنی زیستی

۴ .متخصص ایمنی زیستی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

(experts of Roster)

۵ .عضو هیئت مدیره نهضت پژوهشگران و ناظران بخش عمومی (PRRI)

۶ .رئیس موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

(اسفند ۱۳۷۹تا مهر ۱۳۸۴)

۷ .رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا (دانشگاه گیلان) (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱)

۸ .عضو موسس و رئیس بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گیلان (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴)

۹ .عضو شورای مدیریت دانشگاه گیلان (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴)

۱۰ .مسئول شاخه کشاورزی دفتر راهاندازی دورههای دکتری دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)

۱۱ .رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی کشور (۱۳۸۴)

۱۲ .رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی

(۱۳۸۱-۱۳۸۴)

۱۳ .دبیر کارگروه تخصصی فناوری زیستی وزارت جهاد کشاورزی

۱۴ .عضو شورای راهبردی دوره بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (اردیبهشت۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵)

۱۵ .عضو هیات امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی

(بهمن ۱۳۸۱ بمدت ۴ سال)

۱۶ .دبیر و عضو کمیته گزینش استاد سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (شهریور ۸۱ تا۸۲)

۱۷ .عضو شورای عالی آموزش و پرورش (۸۱ – خرداد ۸۲)

۱۸ .عضو شورای هماهنگی کدکس وزارت جهاد کشاورزی وابسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد ۸۱ – ادامه دارد)

۱۹ .رئیس کمیته بیوتکنولوژی غذایی کدکس وابسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان ۸۱ – ۱۳۸۶)

۲۰ .رئیس کمیته روشهای نمونه برداری و آزمون وابسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (از سال ۱۳۸۴ ،ادامه دارد)

۲۱ .رئیس کمیته بیوتکنولوژی ایزو وابسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷)

۲۲ .رئیس ستاد بررسی خسارات زیست محیطی جنگ در منطقه خلیج فارس (۱۳۷۹ – ۱۳۸۲)

۲۳ .بالاترین رتبه (مشاور ممتاز) عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۰ – ادامه دارد)

۲۴ .عضویت در کمیسیون بیوتکنولوژی شورای پژوهشهای علمی کشور

(از سال ۱۳۷۸ تا سال انحلال این شورا در سال ۱۳۸۲)

۲۵ .عضو کمیسیون کشاورزی شورای پژوهشهای علمی کشور

(از سال ۱۳۷۸ تا سال انحلال این شورا در سال ۱۳۸۲)

۲۶ .عضو کمیسیون خاص شورای پژوهشهای علمی کشور (۱۳۷۸ -۱۳۸۲)

۲۷ .عضو شورای عالی کاهش مصرف سم و کود و استفاده بهینه از مواد بیولوژیک وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۸۰تا ۱۳۸۴)

۲۸ .عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی باغبانی (ISHS)

(۱۳۸۱ -ادامه دارد)

۲۹ .رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

(۱۳۷۹تا ۱۳۸۳ و از سال ۱۳۹۱ تا کنون (ادامه دارد)

۳۰ .عضو هیئت مدیره انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات (۱۳۸۵-۱۳۸۹)

۳۱ .عضو کمیته تخصصی زیستفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

۳۲ .عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی (۱۳۸۲ -۱۳۸۵)

۳۳ .رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران (۱۳۸۵-ادامه دارد)

۳۴ .نایب رئیس انجمن بیوتکنولوژی (۱۳۷۹تا ۱۳۸۵)

۳۵ .عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی (۱۳۸۷ -ادامه دارد)

۳۶ .نایب رئیس انجمن ژنتیک ایران (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷)

۳۷ .عضو هیئت موسس انجمن پروتئومیکس ایران.

۳۸ .عضو و مدیر مسئول هئیت تحریریه مجله علوم زراعی ایران

(۱۳۷۸ -۱۳۸۳)

۳۹ .عضو کمیته فرعی تنوع زیستی شورایعالی توسعه پایدار

(۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲)

۴۰ .عضو کمیته ملی ایمنی زیستی (Biosafety)جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۴۱ .دبیر دومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران (مهر ۸۰)

۴۲ .رئیس کمیته ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۸۴)

۴۳ .رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۸۴)

۴۴ .عضو شورای راهبری و مسئول کمیته علمی پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی (سازمان حفاظت محیط زیست)

۴۵ .دبیر هفتمین اجلاس بین المللی توسعه در مناطق خشک

۴۶ .عضو ستاد ویژه نانوتکنولوژی کشور (از سال ۱۳۸۲-۱۳۸۴)

۴۷ .عضو شورای عالی بیوتکنولوژی کشور (از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶)

۴۸ .مدیر گروه منابع مالی و نظارت دبیرخانه شورای عالی بیوتکنولوژی کشور (از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۵)

۴۹ .مدیر گروه فناوریهای نو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۴-ادامه دارد)

۵۰ .دبیر کمیته بیوتکنولوژی مرکز فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی CAST) 1387-ادامه دارد)

۵۱ .عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه علوم کشاورزی ( ۱۳۸۶-۱۳۸۸)

۵۲ .عضو گروه دبیران مجله مجله علوم زراعت (۱۳۸۷-۱۳۹۱)

۵۳ .عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران

(۱۳۸۷-۱۳۸۹)

۵۴ .بنیانگذار و رئیس مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

۵۵ .مدیر مسئول و سردبیر خبرنامه ایمنی زیستی (۱۳۸۵ ادامه دارد)

۵۶ .مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی ترویجی ایمنی زیستی

(از سال ۱۳۸۵ ادامه دارد)

۵۷ .مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

(از سال ۱۳۹۰ ادامه دارد)

۵۸ .سردبیر مجله علوم زراعت و اصلاح نباتات (از سال ۱۳۸۱ ادامه دارد)

۵۹ .مرجعیت ملی ایمنی زیستی کشورحکم شماره

(۷۱۳۷/۰۲۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ وزیر محترم جهاد کشاورزی تا کنون)

۶۰ .رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(۲۳/۳/۱۳۹۴ تا کنون)

۶۱ .مشاور عالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی( از سال ۱۳۹۴)

۶۲ .دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان (۳۰/۸/۱۳۹۴)

۶۳ .عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد دانشگاه های کارآفرین (در راستای تحقق اقتصاددانش بنیان (۱۳۹۴/۴)

۶۴ .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شورای علوم،تحقیقات و فناوری.(۹/۴/۱۳۹۴)

۶۵ .دبیر کمیسیون تخصصی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری. (مدت دو سال)

۶۶ .دبیر علمی همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار(۶/۱۱/۱۳۹۴)

۶۷ .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ستاد توسعه زیست فناوری.(۱۵/۱۰/۱۳۹۴)

۶۸ .رییس گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری (از سال ۱۳۹۳)

۶۹ .عضو هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا(۶/۱۰/۱۳۹۴)

۷۰ .دبیر علمی همایش دو روزه ملی ایمنی زیستی.

(اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ،دانشگاه زاهدان)

۷۱ .دبیر علمی کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ویژه اصحاب رسانه.(دی ماه ۱۳۹۵ ،پارک علم و فناوری استان البرز)

۷۲ .دبیر علمی همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار.

(آذر ماه ۱۳۹۵، دانشگاه رامین خوزستان)

۷۳٫دبیر علمی همایش محصولات تراریخته در خدمت انسان و محیط زیست.(خرداد ماه ۱۳۹۵ ،دانشگاه رازی کرمانشاه) نیز میباشد.

شرکت در اجلاسهای بین الدولی و فعالیتهای بین المللی دکتر بهزاد قره یاضی در مورد بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی  ،مشاور سازمان خواروبار جهانی در پروژه توانمندسازی موسسات نظارتی کشور کرواسی در مورد نظارت و استفاده از محصولات تراریخته و تدریس در دوره آموزش مربوطه در اوسیک، کرواسی. ۱۴ مرداد تا ۲۴ شهریور ۱۳۸۷، اولین نشست فوق العاده کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی در مورد ایمنی زیستی. ۲۴ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ ، اولین نشست کمیته بین الدول پروتکل ایمنی زیستی ،مونت پولیه، فرانسه، ۲۰-۲۴ آذرماه ۱۳۷۹، دومین نشست کمیته بین الدول پروتکل ایمنی زیستی ۱ تا ۵ اکتبر ۲۰۰۱ ،نایروبی کنیا، سومین نشست کمیته بین الدول پروتکل ایمنی زیستی  ،لاهه، هلند، ۲۲-۲۸ آوریل ۲۰۰۲ ، اولین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، کوالالامپور، مالزی،۴-۸ اسفند۱۳۸۲ ،دومین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، مونترال، کانادا. ۸ تا ۱۳ خرداد ۱۳۸۴) ۳۰ می تا سوم ژوئن ۲۰۰۵ )، پنجمین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، ناگویا،ژاپن ۲۰۱۰، ششمین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، حیدرآباد، هندوستان.۲۰۱۲، -چهارمین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، بن، آلمان. ۱۲ تا ۱۶ می ۲۰۰۸، اجلاس گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی،واشنگتن،آمریکا، ۷-۱۱ آبان ۱۳۸۰ ، کارگاه بین المللی سیستم مدیریت اطلاعات، ۱_۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ ، اجلاس  تصمیم گیری برای تاسیس کنسرسیوم بیوتکنولوژی منطقه آسیا و اقیانوسیه، ۲۱ جولای ۲۰۰۳  ،اجلاس تاسیس کنسرسیوم بیوتکنولوژی منطقه آسیا و اقیانوسیه، بانکوک، تایلند، ۱-۴ دسامبر ۲۰۰۳ ،گردهمایی حقوق بین المللی بیوتکنولوژی، رم، ایتالیا، ۲۳-۲۵ اکتبر ۲۰۰۳ ،بیست وپنجمین اجلاس کمیته بین المللی کدکس غذایی؛ روشهای آزمون و نمونه برداری، ۸-۱۲ مارس ۲۰۰۴ بوداپست، مجارستان، چهارمین اجلاس گروه کاری بینالدول غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی کدکس. ۱۱ تا ۱۴ مارس ۲۰۰۳ .یوکوهاما، ژاپن، پنجمین اجلاس گروه کاری بین الدول غذاهای ناشی از بیوتکنولوژی کدکس. ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵ .شیبا، ژاپن.مبانی کلی ارزیابی و نظارت بر مهندسی ژنتیک و سازوارههای دستورزی شده ژنتیک، ۲۶ جولای تا ۷ آگوست ۲۰۰۴،موسسه ژنوک، ترومسو، نروژ. اجلاس کارشناسی مشترک WHO/FAO در مورد توسعه مشارکت کارشناسان و ارائه داده ها از طرف کشورهای جهان سوم بوده است.

ارائه مشاوره علمی. ۱۲ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ .بلگراد، صربستان و مونته نگرو، اجلاس گفتمان سیاستگذاری بیوتکنولوژی سازمان خواروبار جهانی (FAO (و موسسه بین المللی تحقیقات مناطق خشـک و نیمه خشک تحت عنوان: استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برای توسعه کشاورزی در خاور نزدیک و شمال آفریقا. ۱۲ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۶ .قاهره، مصر، اجلاس کارشناسی در مورد “ایمنی زیستی در چهارچوب امنیت زیستی: کمک به کشاورزی پایدار و تولید غذا” ۲۸ فوریه تا سوم مارس ۲۰۰۶ ،مقر سازمان خواروبار جهانی، رم، ایتالیا، نشست تخصصی صاحبان منافع در مورد پیش نویس سند “بیوتکنولوژی مدرن، سلامت انسان و توسعه؛ یک مطالعه مبتنی برشواهد”. سازمان بهداشت جهانی، ژنو. ۲۰۰۲، اجلاس کارشناسی مشترک سازمان خواروبارجهانی و سازمان بهداشـت جهـانی (WHO/FAO (در مـورد ارزیـابی سـلامتی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته (مهندسی ژنتیک شده) مشتمل بر ماهی. ۱۷ تـا ۲۱ نـوامبر ۲۰۰۳ ،مقـر سـازمان خواروبـار جهانی، رم ایتالیا، اجلاس گفتمان و سیاستگذاری سطح بالا در مورد بیوتکنولوژی کشاورزی. برگزار شده توسط سازمان خواروبار جهانی، مجمع جهانی تحقیقات کشاورزی و مجمع منطقهای تحقیقات کشاورزی برای آسیا و اقیانوسیه، بانکوک، تایلند، آبان ۱۳۸۴، اجلاس بیوتکنولوژی کشاورزی در منطقه شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاور میانه. برگزار شده توسط سازمان خواروبار جهانی و ایکاردا. قاهره، مصر. ۲۰۰۶، کارگاه هماهنگ سازی مقررات ایمنی زیستی در آسیا پاسیفیک، ۳۱ ژولای تا ۲ اوت ۲۰۰۶ ،ایکریسات، حیدر آباد، هندوستان، نشست تخصصی مشورتی تقویت پیوند های بین بیوتکنولوژی و تکنولوژی پس از برداشت. ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶، حمامات، تونس، -دومین اجلاس موسسات آموزشی و سازمانهای درگیر در آموزش ایمنی زیستی. ۱۶ تا ۱۸ آوریل ۲۰۰۷ .کوالالمپور، مالزی، نشست مشورتی منطقهای در مورد بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی برای کشاورزی و محیط زیست در غرب آسیا و شمال آفریقا۸ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷ ،ایکاردا، حلب، سوریه.اجلاس تاسیس شبکه آموزش ایمنی زیستی آسیا. دانشگاه تسوکوبا، ۲۰۰۸، اجلاس تخصصی سازمان خواروبار کشاورزی در مورد مرور بسته آموزشی بررسی ایمنی غذاهای تراریخته ۲۳ تا ۲۵ می۲۰۰۷ .بانکوک تایلند، اجلاس علمی اداره ایمنی غذای اروپا و ارزیابی زیست محیطی گیاهان تراریخته: چالش ها و روش ها. تابیانو، ایتالیا. ۲۰-۲۱ ژوئن ۲۰۰۷ ،کارگاه بین المللی علمای اسلام و بیوتکنولوژی: جستجو برای زبان مشترک بین علما و دانشمندان بیوتکنولوژی. ۱۴-۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹ ,کوالالمپور مالزی، ااجلاس بین المللی مدیریت دانش در مورد بیوتکنولوژی۲۰۰۹ .بانکوک, تایلند.اجلاس تخصصی سطح بالا (Forum Expert Level-High (در مورد چگونگی تغذیه جهان در سال ۲۰۵۰ .سازمان غذا و کشاورزی رم ۱۲ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹٫ ،سومین اجلاس موسسات آموزشی و سازمانهای درگیر در آموزش ایمنی زیستی. دانشگاه تسوکوبا ژاپن ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۷، اجلاس جهانی غذاهای حلال. ژوئن ۲۰۱۰ .رابطه غذاهای حاصل از محصولات تراریخته و غذاهای حلال. کوالالمپور، مالزی، جشنواره بیوتکنولوژی مالزی در شهر کوالالمپور مالزی(۲۰۱۰)،کارگاه بین المللی برای “علما” در مورد بیوتکنولوژی کشاورزی در انطباق با شریعت. اول تا دوم دسامبر ۲۰۱۰ ،پنانگ مالزی ،پنجمین اجلاس شبکه تحقیقات و پیشرفت آسیایی پنبه. ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ ،لاهور، پاکستان، اولین کنگره ملی کشاورزی همراه با شرکتکنندگان بین المللی. ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۱۱ ،عشق شهر ترکیه.کارگاه بین المللی سازمان بهره وری آسیا “کنفرانس غذا و کشاورزی ۲۰۱۳ :بیوتکتولوژی و رقابت جهانی”. ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳ ،تایپه، تایوان، کارگاه بینالمللی سه روزه با موضوع بیوتکنولوژی برای پیشرفت اقتصادی در اسلامآباد پاکستان (۲۰۱۰)، دومین اجلاس منطقه ای برای احراز آمادگی برای اجلاس متعاهدین ایمنی زیستی در شهر بانکوک تایلند (۲۰۱۰)، اجلاس سالیانه مراکز اطلاعات بیوتکنولوژی جهان در کشور سنگاپور (۲۰۱۱)،کنفرانس بین المللی “پذیرش محصولات تراریخته در کشورهای در حال توسعه در شهر مانیل در فیلیپین.(۲۰۱۳)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در ششمین اجلاس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در شهر کنکون مکزیک (۲۰۱۶)، دومین اجلاس پروتکل ناگویا در شهر کنکون مکزیک (۲۰۱۶)، اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی در شهر کنکون مکزیک (۲۰۱۶)از جمله فعالیتهاوبرنامه های تخصصی دکتر بهزادقره یاضی است.

فهرست برخی از انتشارات علمی اوشامل: الف)کتابهای منتشره

۱ .قره یاضی ب و ف مختاری. ۱۳۸۷ .ارزیابی ایمنی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته مشتمل بر ماهی. انتشارات انجمن ایمنی زیستی ایران.ترجمه

۲ .توحیدفر م، قره یاضی ب، مختاری ف، رهنما ح. ۱۳۸۶ .ارزیابی ریسک غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک. انتشارات انجمن ایمنی زیستی ایران. ترجمه

۳ .نقوی محمدرضا، قره یاضی بهزاد و حسینی سالکده قاسم. ۱۳۸۴٫نشانگرهای مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران.

۴ .نقوی محمدرضا، قره یاضی بهزاد و حسینی سالکده قاسم. چاپ سوم ۱۳۸۸ همراه با تجدیدنظر و افزوده ها.نشانگرهای مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران.

۵ .اصفهانی ، مسعود ، ق. نعمت زاده ، ع. مسعودی نژاد ، ب. قره یاضی. ۱۳۷۸ .مقررات زیست ایمنی فیلیپین.

۶ .محمد ، میردریکوند ، ن، ضرغام ، ب. قره یاضی تابستان ۱۳۸۰ .منابع و مواد اولیه بیوتکنولوژی و صنایع مربوط به آن در ایران ؛بررسی تاثیر اقتصادی بیوتکنولوژی بر کشاورزی کشور، شورای پژوهشهای علمی کشور، کمیسیون بیوتکنولوژی.

۷ .میبدی ، محمدعلی.، ب. قره یاضی. ۱۳۸۱ .بررسی جنبه های ژنتیکی و فیزیولوژیکی تنش شوری در گیاهان. ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان.

۸ .قره یاضی، بهزاد ، س م. خیام نکویی، م ع. ملبوبی، ک. اصفهانی، س.بهنیا، ف. مشیری. پائیز ۱۳۸۳ .راهبرد ملی زیست فناوری گیاهی؛ شناخت محیط ملی، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

۹ .قره یاضی، بهزاد ، ک. اصفهانی، س.بهنیا، ف. مشیری، س م. خیام نکویی و ا. مجیدی هروان. بهار ۱۳۸۳ .راهبرد ملی زیست فناوری گیاهی؛ شناخت محیط بین الملل، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

۱۰ .میرحسینی س ض، صیداوی ع و قرهیاضی ب. ۱۳۸۷ .روشهای پایه در همسانه سازی. ترجمه. انتشارات دانشگاه گیلان.

۱۱٫ Bennett, J., Cohen, M.B., Katyar, S. K., Ghareyazie, B., and Khush, G. S. (1997). Enhancing

insect resistance in rice through biotechnology. In N. Carozzi and M. Koziel (Eds.) Advances in

Insect Control. Taylor and Francis, USA.

ب) گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی پایان یافته از سال ۱۳۸۰

۱ .قره یاضی بهزاد، یزدی صمدی بهمن، جلالی جواران مختار، ملبوبی محمد علی، پزشکی راد، عالم زاده عباس، مختاری فهیم دخت، عنایتی شریعت پناهی مهران، خوش خلق سیما نیراعظم، زمانی محمدرضا، نعمت زاده قربانعلی، موسوی امیر، امیدی نیا اسکندر، علوی مهدی، نوروزی پیمان، تولایی محمود، افراز فضل الله، ذاکر تولایی فاطمه، دورانی ابراهیم، نورایی

منوچهر، متقی آرزو، نعیمی امیر، لطفی لیلا. ۱۳۸۹ .طرح ممیزی مهندسی ژنتیک کشاورزی. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری.

۲ .پاداشت، فریدون، ب. قره یاضی، شناسایی عوامل بیولوژیک کنترل کننده بیماری بلاست برنج (grisea Pyricularia)موسسه تحقیقات برنج کشور،۱۳۸۰ .

۳ .قره یاضی ، بهزاد.، ا. نانکلی، م. شهریاری، شناسایی ارقام زیتون با استفاده از نشانگرهای مولکولی (انگشت نگاری DNA) موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۳۸۲٫

۴ .قره یاضی ، بهزاد، م توحید فر. بهینه سازی انتقال ژن با استفاده از ژن گزارشگر gus از طریق apex shoot در پنبه، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۳۸۱٫

۵ .قره یاضی ، بهزاد. ، ا . صادقی ، ح . عسکری، مطالعه الگوی بیان ژن OsHKT1 در بافتهای مختلف گیاه برنج و تعیین نقش تنش خشکی و یونهای سدیم، پتاسیم، روبیدیوم و آمونیوم بر بیان آن، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۳۸۲٫

۶ .قره یاضی ، بهزاد. ، ا . صادقی ، ر استادسرایی، تهیه ساختار مناسب حاوی ژن hcs جهت تراریزش غلات به منظور افزایش مقاومت به بیماری های ویروسی. ۱۳۸۶ .شماره ثبت ۱۴۲۶/۸۶ مورخ ۸/۱۲/۸۶٫

۷ .قره یاضی بهزاد ۱۳۸۵ .استفاده از نشانگرهای مولکولی برای شناسایی و طبقه بندی گیاهان علوفه ای. شماره ثبت ۱۳۱۸/۸۶ مورخ.۸۶/۱۱/۲۳

۸ .قره یاضی بهزاد ۱۳۸۶ .شناسایی گیاهان علوفه ای جمع آوری شده از نظر بتانیک و بر مبنای ساختار ژنتیک. شماره ثبت ۸۶/۱۱/۲۱ مورخ ۸۶/۱۳۱۴

۹ .قره یاضی بهزاد ۱۳۸۶ .تهیه پروتکل تکثیر تجاری گیاه لاله واژگون از طریق کشت بافت. شماره ثبت ۱۳۱۷/۸۶ مورخ ۸۶/۱۱/۲۳

۱۰ .قره یاضی بهزاد ۱۳۸۶ .بهینه سازی انتقال ژن مقاومت به BYDV در جو بوسیله مهندسی ژنتیک با استفاده از تفنگ ژنی. ۸۷/۱/۲۰ مورخ ۸۷/۱ ثبت شماره

۱۱ .قره یاضی بهزاد ۱۳۸۶ .طبقه بندی گیاهان علوفه ای جمع آوری شده با استفاده از نشانگرهای مولکولی. شماره ثبت ۱۱۹۸/۸۶مورخ ۸۶/۱۱/۲

۱۲ .قره یاضی ب، مرزبان ر و نجفی ا. ۱۳۸۸ .بررسی اثرات گیاه برنج تراریخته حاوی ژن دلتااندوتوکسین بی تی (۱Ab cry)روی سن شکارگر spinidens Andrallus و زنبور پارازیتوئید brassicae Trichogramma .شماره ثبت ۵۶۴/۸۸ مورخ  ۱۳۸۸/۶/۹

۱۳ .بررسی اثرات گیاه برنج تراریخته حاوی ژن بی تی cry1Ab روی زنبور پارازیت و سن شکارگر آندرالوس. شماره طبقه بندی

۳-۰۱۲-۱۴۱۳۱۰-۰۰-۰۰۰۰-۸۳۰۱۴

۱۴ .ارزیابی مقاومت برنج تراریخته طارم مولایی حاوی ژن کیتیناز در مقابل بیماری شیت بلایت در مقایسه با چند رقم رایج درشرایط مزرعه.شماره طبقه بندی ۳-۱۰۰-۱۸۲۹۰۰-۰۰-۰۰۰۰-۸۲۰۶۵

۱۵ .بررسی مقاومت سه رقم امید بخش برنج نسبت به بیماری بلاست در منطقه گرمسیری و سردسیری. شماره طبقه بندی:

۱۱۶-۱۸۰۰۰۰-۰۰-۰۰۰۰-۸۱۰۱۴

۱۶ .تعیین تنوع ژنتیک قارچ solani Rhizoctonia عامل بیماری شیت بلایت برنج در سراسر کشور و.بررسی اثر پاتوتایپ های قارچ بر ارقام تجاری و تراریخته برنج. شماره طبقه بندی: ۰۰۰۰-۸۰۱۳-۰۰-۲۹۰۰۰۰-۱۰۷-۱ .شماره ثبت: ۶۳۳/۸۸ .تاریخ شروع: خرداد ۱۳۸۰ .مدت اجرا: ۶ سال.

۱۷ .استفاده از نشانگرهای مولکولی برای شناسایی و طبقه بندی یونجه های یک ساله. شماره طبقه بندی: ۸۲۰۲-۸۰۱۷-۰۰- ۲-۱۰۷-۲۹۰۰۰۰میباشد.

ج) مقالات منتشره در مجلات معتبر علمی-پژوهشی داخلی دکتر بهزاد قره یاضی شامل:

۱ .جعفری م، نوروزی پ، ملبوبی م ع، قره یاضی ب، ولیزاده م و محمدی س ا. ۱۳۸۷ .تراریختی چغندر قند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (littoralis Spodoptera)مجله چغندر قند، جلد ۲۴ شماره ۲ .

۲ .مشتاقی ن، باقری ع، جلالی جـواران م و قره یاضـی ب. ۱۳۸۵ .شـاخه زایـی چندگانـه مسـتقیم پـنج رقـم نخـود( Cicer.L arietinum)در شرایط درون شیشه ای. پژوهش و کشاورزی جلد ۶ شماره ۴ .ص ۴۹-۶۲٫ 

۳ .مشتاقی ن، باقری ع، تی جی هیگینز، جلالی جواران م و قرهیاضی ب.۱۳۸۹ .مهندسی ژنتیک نخود برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار. مجله پژوهشهای حبوبات ایران، جلد ۱ شماره ۱ :۶۵ تا ۷۵٫

۴ .ذاکر تولایی ف، باقری ع، قره یاضی ب، شارما ک. (۱۳۸۸)بهینه سازی کشت بافت عدس جهت القای شاخه زایی موثر. مجله پژوهشهای زراعی ایران جلد ۷ .شماره ۲٫

۵ .شیدایی مسعود، حیدری نسترن و قره یاضی بهزاد. ۱۳۸۸ .بررسی پلی مرفیسم ژن کیتیناز در چند رقم برنج ایرانی با استفاده ازروش

.۱۱۲-۱۰۵:(۴)۶ ;۱۳۸۸ تابستان، محیطی علوم. RFLP-PB

۶ .افراز ف، قرهیاضی ب، خوش خلق سیما ن، لطف الهیان ه، حسینی س ع،و نعمتی ا. ۱۳۸۷ .ارزیابی تاثیر برنج تراریخته مقاوم به آفات طارم مولایی بر رشد، پارامترهای شیمیایی خون و سلامت جوجه های گوشتی تجارتی. فصلنامه ایمنی زیستی ۲:۱ .ص ۱۶-۹

۷ .عمادپور م، رضایی کلج ی، عمرانی آ و محمدی ا، قرهیاضی ب. ۱۳۸۸ .تاثیر گرانول های نانوجاذب زئولیتی پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه زردآلو رقم شاهرودی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی جلد ۸۳ .

۸ .رضایی کلج ی، قرهیاضی ب، عمرانی آ و عمادپور م. ۱۳۸۷ .تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیت های پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی کاهوی سالادی و کلم چینی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ۱۵ ،شماره ۶ .

۹ .ذاکر تولایی ف، باقری ع، قره یاضی ب و شارما کایران. ۱۳۸۸ .بهینه سازی کشت بافت عدس جهت القای شاخه زایی موثر.  مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد ۷ شماره ۲ .

۱۰٫عمادپور م، قره یاضی ب، رضایی کلج ی، عمرانی آ و محمدی ا. ۱۳۸۸ .تاثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد ۱۰ ،شاره ۱ .ص ۲۶-۱۱

۱۱ .فتوکیان م ح، طالعی ع ر، قرهیاضی ب، پوستینی ک و شاه نجات بوشهری ع ا. ۱۳۸۵ .تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی ژن های تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروستلیت. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی.  سال دوازدهم، ش ۱٫

۱۲ .فتوکیان م ح، طالعی ع ر و قرهیاضی ب. ۱۳۸۶ .تجزیه ژنتیکی کیفیت دانه در برنج با استفاده از آغازگرهای ریزماهواره. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی. سال سیزدهم، شماره ۲ .ص ۴۱۵-۴۲۶٫

۱۳ .نجفی ج، مظاهری لقب ح، قره یاضی ب، غلامی م، حق نظری ع و عالی پناه ل. ۱۳۸۵ .بررسی گوناگونی ژنتیکی برخی از انگورهای غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد ۷ ش ۱ .

۱۴٫عالی پناه ل، حجت ح، قره یاضی ب، غلامی م، محمدی س ا، و نجفی ج. ۱۳۸۵ .تعیین تنوع ژنتیک انگورهای استان های فارس و خراسان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم کشاورزی ایران جلد ۳۷ ش ۳٫

۱۵ .پازوکی ل، مردی م، قره یاضی ب، مظاهری لقب ح، محمدی ا و کاظمی الموتی م. ۱۳۸۵ .شناسایی نشـانگرهای ریزمـاهواره(Microsatellite)پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۱-۳۷ ،ش ۳٫

۱۶ .پیرسیدی سم، مردی م، صادق زاه اهری داود، پور ایراندوست ه، محمدی ساق، و ب قره یاضی ۱۳۸۴ .بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مشتق شده از گندم سرداری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم زراعی ایران، جلد ۷ ش ۳٫

۱۷ .مردی م، قره یاضی ب، غفوری مر، محمدی ا، بورستمایر ه، لمنز م، قنادها مر، و یزدی صمدی ب. ۱۳۸۵ .براورد پارامترهای ژنتیک مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۱-۳۷ ش ۳٫

۱۸ .فتوکیان م ح، قره یاضی ب و طالعی ع ر. ۱۳۸۴ .مطالعه نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با کیفیت دانه در برنج. مجله دانش کشاورزی. ج ۱۵ ش ۴٫

۱۹ .فتوکیان م ح، طالعی ع ر، قره یاضی ب، پوستینی ک و عا شاه نجات بوشهری. ۱۳۸۳ .مکان یابی ژن های کنترل کننده تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم زراعی ایران. ج ۶ ش ۴ .

۲۰ .حق جویان ر. قره یاضی ب، صانعی شریعت پناهی م. ۱۳۸۴ .برسی تنوع ژنتیک توده گردوی مناطق مختلف کشور با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک کمی. مجله پژوهش وسازندگی (زراعت و باغبانی) شماره ۶۹٫

۲۱ .آقازاده قولکی ر، قره یاضی ب، نعمت زاده ق و ن بابائیان ۱۳۸۲ .طبقهبندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD .مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۴ ،شماره ۳٫

۲۲ .قره یاضی ب.، د. مظاهری. ۱۳۷۰٫کاربرد آزولا در کنترل علفهای هرز مزارع برنج. مجله علوم و صنایع کشاورزی. ج۵،ش۱ .

۲۳ .قره یاضی ب.، ۱۳۷۰٫کاربرد جلبک سبز آبی آزاد و همزیست در زراعت برنج. مجله پژوهش و سازندگی. ش۱۳ ،س۴ .

۲۴ .آزادی س، ج. شجاع ب. قره یاضی، سض میرحسینی، ع. قـرهداغـی، و ق. نعمـتزاده. ۱۳۷۸ .امکـان اسـتفاده از نشـانگرهای RAPD در بررسی تنوع ژنتیکی ۵ نژاد گوسفند ایرانی (سنجابی، کردی، خراسانی، مهربان، مغانی و کردی کردستانی) . مجله دانش کشاورزی. ج۱،ش۳ .۱۳۷۹ .

۲۵ .قره یاضی، ب. و ا. صادقی. (۱۳۷۹ .(تازه های علم بیوتکنولوژی . نشریه کمسیون بیوتکنولوژی. ج۳ ،ش ۲ ،ص ۹۸-۱۰۰٫

۲۶ .رودبارکلاری ، ف.، قره یاضی، ب. و ع. فرشادفر.۱۳۸۰ . بررسی تنوع ژنتیکی برنجهای ایرانی با استغاده از نشانگر RAPD مجله علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ج۳ ،ش۴ .

۲۷ .توحیدفر، ق.،س. عبدمیشانی ،م. محمدی و ب. قره یاضی. ۱۳۸۰ .بررسی اثر ژنوتیپ و محیط کشت بر کال زایی پنبه زراعی.مجله علوم نهال و بذر. ش ۴،صص ۳۷۶-۳۸۶٫

۲۸ .فتاحی مقدم، محمد رضا.، ذ. زمانی، ع. عبادی، ب. قره یاضی، شان ا. ملبانکر. ۱۳۸۱ .توارث الل های مکان های ژنی ریز ماهواره (میکروستلایت) در نتاج حاصل از تلاقی انگور رقم های بیدانه قرمز * موسکات هامبورگ. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. ج ۳ ،ش ۳و۴ ،صص ۳۷ تا ۵۰٫

۲۹٫دولتی، ل، . محرمیپور س،. قره یاضی ب، عبدالهی غ و نوری دلویی م، س. ۱۳۸۱ . بررسی تنوع بیوتیپی جمعیتهای شته روسی گندم noxia Duraphis و توان تهاجمی آنها در ایران. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. ج۱۵ ،ش۵۵ .ص .۱۰۳-۹۹

۳۰ .قره یاضی. ب ، ایمنی زیستی و مسائل اجتماعی مرتبط با مهندسی ژنتیک. ۱۳۸۱ .مجله رهیافت. ش .

۳۱٫عالمی سعید خ، قره یاضی. ب، سید طباطبایی ب ا، شاه نجات بوشهری ع ا و آزمایش فرد پ. ۱۳۸۳ .کالوس زایی جنین رسیده بعضی از لاین های ذرت تجاری ایران. مجله علمی کشاورزی، ج ۲۷ ،ش ۲٫

۳۲ .فلاحتی عنبران م، حبشی ع ا، اصفهانی م، محمدی س ا ق. و قره یاضی ب. ۱۳۸۵ .بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی یونجه های یک ساله دیپلوئید و تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال ده، ش ۳٫

۳۳ .فلاحتی عنبران م، حبشی ع ا، اصفهانی م، محمدی س ا ق. و قره یاضی ب.. ۱۳۸۴ .ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیک درون و بین جمعیتی یونجه های زراعی ایران L sativa Medicago با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم کشاورزی ایران.  ج ۳۶ ش ۴٫

۳۴ .بلواسی آ، نوذری ج، باقری زنوز ا، قره یاضی ب، انصاری ز، و میرحسینی س ض. ۱۳۸۴ .بررسی تنوع ژنتیک کرم ابریشم بومی ایران با استفده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله علوم کشاورزی ایران. ج ۳۶ ش ۴٫

۳۵ .احیا ف، غفاری م ر، مردی م، ظاهری ص، و قرهیاضی ب. ۱۳۸۳ .ایجاد نشانگر مبتنی بر PCR بر اساس ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله (PDR5)در گندم. مجله علوم زراعی ایران، ج ۶ ش ۴ .

۳۶ .واعظی، ب.، رحمانی مقدم ن، نعمت زاده ق، کاظمی تبار س. ک.، و. قره یاضی ب. ۱۳۸۴ .تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرمپلاسم برنج ایران با استفاده از نشانگر مولکولی رپید. نهال و بذر. شماره ۲۱ جلد ۳ صفحات۳۳۹-۳۵۵ .

۳۷ .شجاعیان ع، قره یاضی ب، ارزانی ک، رحیمیان ح، له لی ت و پیترا م. ۱۳۸۳ .تهیه نقشه پیوستگی خربزه ایرانی( Cucumis L melo)

با استفاده از نشانگر RAPD .نهال و بذر جلد ۲۰ شماره ۳ .

۳۸ .میردریکوند محمد، نعمت زاده قربان علی، اعلمی علی و قره یاضی بهزاد. ۱۳۸۳ .بررسی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای آیزوزایم در برنج های ایرانی. جله علوم زراعی ایران تابستان ۱۳۸۳٫

۳۹٫عباس عالم زاده ، سید بدر الدین ابراهیم طباطبایی ، بهزاد قره یاضی۱۳۸۳ .انتقال ژن های هایگرومایسین فسفوترانسفراز و بتاگلوکورونیداز به برنج به روش زیست پرتابی. مجله علوم کشاورزی ایران (دوره: ۳۵ ،شماره: ۲)

۴۰ .چمنی محصص، سلوکی، قره یاضی، فرشاد، فهمیده، غفاری، محسن پور. ۱۳۹۶ .جداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1)ازگونه وحشی برنج. دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی.(دوره :۶ ،شماره ۱)د- مقالات منتشره در مجلات معتبر علمی-ترویجی داخلی

۱ .عبیری ن و قره یاضی ب. ۱۳۸۹ .مقایسه تاثیر سموم دفع آفات نباتی و برنج تراریخته بر موجودات غیرهدف در مزارع برنج.

مجله ایمنی زیستی. دوره سوم، شماره دوم، زمستان ۸۹ .

۲ .کاظمی ع، قره یاضی ب و کاظمی م. ۱۳۸۹ .خلق مجدد طبیعت. مجله ایمنی زیستی. دوره دوم، شماره چهارم، تابستان ۸۹٫

۳ .نعیمی ا, پزشکی راد غ, قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .تحلیل نگرش متخصصان بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاههای استان تهران نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته. مجله ایمنی زیستی ایران. جلد اول شماره چهارم.

۴ .ویشلقی ن، راشدی ح، امامی فرشته، قرهیاضی ب. ۱۳۸۸٫مقایسه تغییرات ناخواسته در محصولات تراریخته و محصولات تولید شده به روشهای اصلاح نباتات. مجله ایمنی زیستی ایران. جلد اول، شماره سوم.

۵ .قره یاضی ب، ۱۳۸۷ .ملاحظات اجتماعی و اقتصادی استفاده از موجودات زنده تراریخته و الزامات سیاستگذاری در ایران.

مجله ایمنی زیستی ایران. جلد اول شماره اول.

۶٫ Arujanan M, Ghareyazie B, Shaeikh Mohd Saleh SMS and Baharuddin A. 2011. Communicating

Agribiotechnology: Breidging the Communication and Knowledge Divide between Scientists and

Ulama. Journal of Biosafety Vol 3:3 15-24.

۷٫ Ghareyazie B 2011. Journal of Biosafety. Global Status of Biotech Crops: Islamic Perspective

and Benefits to Developing Countries. Journal of Biosafety. Vol 3:3 25-44.

ه- همچنین فهرست مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای داخلی دکتر قره یاضی عبارتست از:

١ .نوروزی پ، جعفری م، قره یاضی ب، ملبوبی م، رضاپناه م و صدیقی ل. ۱۳۹۰ .بررسی آخرین وضعیت تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به آفات در ایران و جهان. سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. ۲۳ تا ۲۵ خرداد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. (سخنرانی کلیدی)

٢ .عادلی ن و قره یاضی ب. ۱۳۹۰ .مقایسه کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از جنبه تاثیر بر سلامت محیط زیست، انسان و دام. سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. ۲۳ تا ۲۵ خرداد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. (سخنرانی کلیدی)

٣ .بهزاد قره یاضی، بهمن یزدی صمد، عباس عالم زاده، مختار جلالی جواران، فهیمدخت مختاری, مهران عنایتی شریعت پناهی، نیراعظم خوش خلق سیما، قربانعلی نعمت زاده، فاطمه ذاکر تولایی، ابراهیم دورانی، محمدعلی ملبوبی، غلامرضا پزشکی راد، امیر نعیمی، هوشنگ علیزاده، محمدرضا زمانی، امیر موسوی، مهدی علوی، اسکندر امیدی نیا، محمود تولایی، پیمان نوروزی، فضل االله افراز، کسری اصفهانی، و آرزو متقی. ۱۳۸۹ .مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی در ایران و جهان. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۲-۴ مرداد, دانشگاه شهید بهشتی. تهران, ایران. (سخنرانی کلیدی).

۴ .قره یاضی ب، متقی آ، ویشلقی ن و راشدی ح. ۱۳۸۹ .ایمنی زیستی در مقررات بینالمللی. همایش ملی حقوق و اخلاق درزیستفناوری. ۲۸ تا ۲۹ اردیبهشت. تهران دانشگاه شهید بهشتی.

۵ .قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .وضعیت مهندسی ژنتیک در کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع دارویی. همایش غذا و بیوتکنولوژی اسفند۸۸ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران (سخنرانی کلیدی).

۶ .عمادپور م، قره یاضی ب، رضایی کلج ی، عمرانی آ و محمدی ا. ۱۳۸۸ .تاثیر گرانولهای نانوزئولیت پوششداده شده باپرمنگنات پتاسیم، بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه ها در دوره پس ازبرداشت. دومین همایش ملی کاربردنانوتکنولوژی در کشاورزی، ۱۵ تا ۱۶ مهر ماه(سخنرانی)

٧ .قره یاضی ب، عمادپور م، رضایی کلج ی و عمرانی آ. ۱۳۸۸ .تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیتهای پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر انبارمانی هلو و شلیل. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۲۲ الی ۲۵ تیر.

٨ .قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .اخلاق زیستی در ایمنی زیستی و بررسی الزام به برچسبگذاری محصولات تراریخته. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۲۲ تا ۲۴ مرداد. (سخنرانی کلیدی)

٩ .جعفری م، نوروزی پ، ملبوبی م ع و قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .ساخت حامل نوترکیب حاوی ژن ۱Ab cry تحت پروموتر اختصاصی بافت سبز و تعیین غلظت مناسب فسفینوتریسین جهت استفاده در تراریختی چغندر قند. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۲۲ تا ۲۴ مرداد.

١٠ .نوروزی پ، جعفری م، ملبوبی م ع و قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .بیان ژن ۱Ab cry و مقاومت به آفت پرودنیا در نتاج گیاهان چغندرقند تراریخته. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ۲۲ الی ۲۴ مرداد. (سخنرانی).

١١ .جعفری م، ولیزاده م، نوروزی پ، ملبوبی م ع و قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .بیان اختصاصی بافت ژن ۱Ab cry در گیاهان چغندرقند تراریخته در بهبود مقاومت به آفت پروانهای littoralis Spodoptera . ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ۲۲ الی ۲۴ مرداد.(سخنرانی).

١٢ .نوروزی پ، جعفری م، ملبوبی م ع و قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .توارث ژن ۱Ab cry در نتاج گیاهان چغندرقند تراریخته. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ۲۲ الی ۲۴ مرداد.

١٣ .افراز ف، قره یاضی ب، خوشخلقسیما ن ا، لطف الهیان ه، حسینی ع و نعمتی ا. ۱۳۸۸ .بررسی مقایسه ای تاثیر تغذیه از برنج تراریخته و غیرتراریخته طارم مولایی بر زندهمانی و عملکرد جوجه های گوشتی تجاری. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ۲۲ الی ۲۴ مرداد. (سخنرانی).

١۴ .نعیمی ا، قره یاضی ب و پزشکیراد غ ر. ۱۳۸۸ .بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت به جنبه های تاثیر گذار بکارگیری گیاهان تراریخته. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی. مشهد دانشگاه پیام نور نطنز. ۱۱تا ۱۲ اسفند.

١۵ .میردامادی م، توحیدلو ش و قره یاضی ب. ۱۳۸۸ .فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی. مشهد دانشگاه پیام نور نطنز. ۱۱ تا ۱۲ اسفند.

١۶ .رضایی کلج ی، قره یاضی ب، عمادپور م و عمرانی ا. ۱۳۸۷ .تاثیر گرانولهای نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر جذب هورمون اتیلن و افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه گیلاس رقم تکدانه. همایش بین المللی ژئولیت ایران. تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر. اردیبهشت ۱۳۸۷٫

١٧ .عمادپور م، قره یاضی ب، رضایی کلج ی و عمرانی ا. ۱۳۸۷ .تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از زئولیتهای پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم ، بر افزایش عمر انبار مانی و خصوصیات کیفی میوه زرد آلو رقم شاهرودی. همایش بین المللی ژئولیت ایران.تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر. اردیبهشت ۱۳۸۷٫

١٨ .مرزبان ر، قره یاضی ب و نجفی نوایی ا. ۱۳۸۶ .بررسی تاثیر برنج تراریخته مقاوم به آفات بیان کننده پروتئین Cry1Ab روی سن شکارگر آندرالوس. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۳-۵ آذر ۱۳۸۶ .سالن اجلاس سران. تهران- ایران.

١٩ .نجفی نوایی ا، قره یاضی ب و مرزبان ر. ۱۳۸۶ .بررسی تاثیر برنج تراریخته مقاوم به آفات بیان کننده پروتئین Cry1Ab روی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۳-۵ آذر. سالن اجلاس سران. تهران- ایران.

٢٠ .مهنا ن، باغبان کهنه روز ب، قره یاضی ب، ولیزاده م و گریگوریان و. ۱۳۸۶ .جداسازی ژنهای MdMADS1 و MdMADS3 از سیب رقم گلدن دلیشز. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۳-۵ آذر ۱۳۸۶ .سالن اجلاس سران. تهران-ایران.

٢١ .جعفری م، ولیزاده م، ملبوبی م ع، قره یاضی ب، محمدی س ا ق، موسوی م،و نوروزی پ. ۱۳۸۶ .تراریختی چغندر قند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفات پروانهای. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۳-۵ آذر ۱۳۸۶ .سالن اجلاس سران. تهران-ایران.

٢٢ .رستمی ح، حقنظری ع، کاویی ق و قره یاضی ب. ۱۳۸۶ .سنتز زیست گیاهی نانو ذرات طلا. دومین همایش دانشجویی فناوری نانو. پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان. ۱۴تا ۱۶ شهرویور.

٢٣ .قره یاضی ب. ۱۳۸۶ .پیآمدهای زیست محیطی استفاده از محصولات زراعی تراریخته مقاوم به آفات با تاکید بر تاثیر این محصولات بر روی موجودات غیر هدف. پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۳-۵ آذر ۱۳۸۶ .سالن اجلاس سران. تهران-ایران. (سخنرانی کلیدی).

٢۴ .قره یاضی ب، افراز ف، کریمی ر و حسینی سالکده ق. ۱۳۸۵ .آنالیز احتمال خطر در گیاهان تراریخته: مروری بر وضعیت جهانی با تاکید بر برنج تراریخته. نهمین کنگره ژنتیک ایران. ۳۰ اردیبشت تا یک خرداد ۱۳۸۵ .تهران، مرکز همایش های بیمارستان میلاد.

٢۵ .قره یاضی ب. ۱۳۸۵ .جنبه های تغذیهای و بهداشتی غذاهای ناشی از محصولات تراریخته. نهمین کنگره تغذیه ایران. ۱۳تا ۱۶ شهریور. دانشگاه تبریز.

٢۶ .صاری خان س، حق نظری ع، حسینی سالکده ق، قره یاضی ب و نجفی ج. ۱۳۸۵ ..شناسایی و کمیت سنجی لاین سویای تراریخته مقاوم به راندآپ با استفاده از تکنیک PCR Time Real .اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. اول تا دوم مرداد ۱۳۸۵ دانشگاه رازی کرمانشاه.

٢٧ .قره یاضی ب، ۱۳۸۵ .زراعت مولکولی، نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات کشور. شهریور ۱۳۸۵ ،دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان. (سخنرانی کلیدی).

٢٨ .قره یاضی ب، افراز ف، کریمی ر و حسینی سالکده ق. ۱۳۸۵ .آنالیز احتمال خطر در گیاهان تراریخته: مروری بر وضعیت جهانی با تاکید بر برنج تراریخته. نهمین کنگره ژنتیک ایران. ۳۰ اردیبشت تا یک خرداد ۱۳۸۵ .تهران، مرکز همایش های بیمارستان میلاد.

٢٩ .صادقی ا، کاظمی الموتی م ب، غفاری م ر، مردی م و قره یاضی ب. ۱۳۸۵ .برسی بیان ژن PDR5 در پاسخ به DON در ارقام حساس و مقاوم به بلایت فوزاریومی گندم. نهمین کنگره ژنتیک ایران. ۳۰ اردیبهشت تا یک خرداد۱۳۸۵ .تهران، مرکز همایش های بیمارستان میلاد.

٣٠ .قره یاضی ب. ۱۳۸۵ .جنبه های تغذیهای و بهداشتی غذاهای ناشی از محصولات تراریخته. نهمین کنگره تغذیه ایران. ۱۳ تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ .دانشگاه تبریز.

٣١ .قره یاضی، ب.، ۱۳۸۵ .محصولات تراریخته از رویا تا واقعیت. اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی (مقاله کلیدی). اول تا دوم مرداد ۱۳۸۵ .دانشگاه رازی کرمانشاه.

٣٢ .صاریخان س، حق نظری ع، حسینی سالکده ق، قرهیاضی ب و نجفی ج. ۱۳۸۵ .شناسایی و کمیت سنجی لاین سویای تراریخته مقاوم به رانداپ با استفاده از تکنیک PCR Time Real .اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه. ۱-۲ مرداد ۱۳۸۵٫

٣٣ .قره یاضی ب، عبداللهیان نوقبایی م و نوروزی پ ۱۳۸۵ .محصولات تراریخته متحمل به علف کش: حال و آینده، امیدها و چالش های پیش رو. اولین کنگره علف های هرز ۲۵ تا ۲۶ ژانویه، تهران، ایران.

٣۴ .فتحی نجفی ع، قره یاضی ب، حقنظری ع و مردی م. ۱۳۸۴ .تنوع ژنتیک بادام (dulcis Prunus (با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

٣۵ .ربیعی ب و قره یاضی ب. ۱۳۸۴ .تهیه نقشه لینکاژی نشانگرهای SSR و مکان یابیQTL های کنترل کننده زمان رسیدگی دریک جمعیت F2 برنج. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

٣۶ .جمالی ح و قره یاضی ب. ۱۳۸۴ .تهیه نقشه ژنتیک ترانسژن cry1Ab با استفاده از نشانگر ریزماهواره در یک برنج تراریخته مقاوم به آفات. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

٣٧ .کوثری م، قره یاضی ب، بلالی غ و باقری ا. ۱۳۸۴ .تعیین تنوع ژنتیک جدایه های قارچ IA-AGI solani. R ، عامل بیماری شیت بلایت برنج، بر اساس فنوتیپ های زایمو گرمی در استان گلستان. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

٣٨ .ربیعی ب و قره یاضی ب. ۱۳۸۴ .شناسایی QTL های کنترل کننده ابعاد دانه در جمعیت ۲ F حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانی. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

٣٩ .فتوکیان م ح، قره یاضی ب، طالعی ع و شاهنجات بوشهری ع ا. ۱۳۸۴ .شناسایی ژنهای مرتبط با تحمل به شوری در برنج.چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران . دانشگاه باهنر کرمان. ۲۴ تا ۲۶ مرداد.

۴٠ .قره یاضی، ب.، عبداللهیان نوقابی م و پیمان نوروزی (۱۳۸۴ .(گیاهان تراریخته مقاوم به علف کش ها، چالش ها و چشم اندازها (مقاله کلیدی). اولین همایش علوم علف های هرز ایران، ۵-۶ بهمن ۱۳۸۴ ،تهران-ایران.

۴١ .فتوکیان، م.ح.، ع. طالعی، ب. قره یاضی، ب. یزدی صمدی، ک. پوستینی، ع.ا. شاه نجات بوشهری، Zhikang. Li .1383.  تجزیه تلاقی برگشتی پیشرفته برای شناسایی ژنهای تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای مایکروستلایت. مجموعه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان، رشت. ۳-۵ شهریور. ص ۸۳٫

۴٢ .احیاء، ف.، م.ر. غفاری، م. مردی، ب. قره یاضی، م. ولی زاده، س.ا. محمدی. ۱۳۸۳ .ایجاد یک نشانگر مبتنی بر PCR پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی در سنبله گندم. مجموعه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان، رشت..۱۲۳ ص. شهریور ۵-۳

۴٣ .پازوکی، ل.، م. مردی، ب. قره یاضی، ح. مظاهری لقب، س. ا. محمدی، م. کاظمی. ۱۳۸۳ .شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم. مجموعه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان، رشت. ۳-۵ شهریور. ص ۱۲۶٫

۴۴ .پیرسیدی، س.م.، د. صادق زاده، ه. پورایراندوست، م. مردی، ب. قره یاضی. ۱۳۸۳ .بررسی تنوع بین لاین های گندم سرداری بااستفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجموعه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان، رشت. ۳-۵ شهریور. ص ۱۲۷٫

۴۵ .محمدی بازرگانی، م.، ب. طباطبایی، ب. قرهیاضی، س. قبادی، م. توحیدفر، ل. رمضانپور. ۱۳۸۳ .بهینه سازی تراریزش گیاه پنبه از طریق مریستم انتهایی. مجموعه مقالات هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه گیلان، رشت. ۳-۵ شهریور. ص ۱۳۷

۴۶ .قره یاضی، ب. ۱۳۸۳ .وضعیت پروتوکل کارتاهنا و تولی گری ایمنی زیستی در ایران. اولین همایش ملی ایمنی زیستی. کرج، بهمن ۱۳۸۳٫

۴٧ .قره یاضی، ب. ۱۳۸۳ .ایمنی زیستی پروتئین ۱Ab Cry .اولین همایش ملی ایمنی زیستی. کرج، بهمن ۱۳۸۳٫

۴٨ .حسینی سالکده ق، حاج حیدری م، عسگری ح، گزنچیان ع، کریمی ر، داداشی ع، نصرآبادی د، عیوضی ع، بنت ج، لارس ی،خوش خلق سیما ن، وید ل، نوح زاده س، حیدری م، قره یاضی ب، عبداللهیان م، صادقیان ی، عبداللهی ش و آبر ا. ۱۳۸۳ .رویکرد مقایسه ای آنالیز پروتئوم برای شناسایی ژنهای کاندیدا در تحمل گیاهان به تنش های شوری و خشکی. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۳۰۵ شهریور ۱۳۸۳ .دانشگاه گیلان (سخنرانی کلیدی).

۴٩ .مردی م، غفاری م ر، قره یاضی ب، محمدی ا و پیرسیدی م. ۱۳۸۳ .کاربرد نشانگرهای دی.ان.اِ در اصلاح برای مقاومت به بیماریهای گندم. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۳۰۵ شهریور ۱۳۸۳ .دانشگاه گیلان (سخنرانی کلیدی).

۵٠ .صنعتی م ح، قره یاضی ب، دیناروند ر، دین پرست جدید ن، اخویزادگان ر، نورایی م، شجاع الساداتی ع، مقصودی ن، زمانی م ر، ملبوبی م، قرشی س ع، رسایی م ج، هوشمند م و زمردی پور ع ر. ۱۳۸۲ .استراتژی ملی زیست فناوری. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران.

۵١ .نجفی، ج.، س. ا. محمدی، ب. قره یاضی، ح. مظاهری لقب، م. غلامی و ع. حق نظری. ۱۳۸۲ .بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای غرب و شمال غرب با نشانگر ریز ماهوارهها. هشتمین کنگره ژنتیک ایران. ص۲۴۵ .تهران.

۵٢ .عالی پناه. ل.، س. ا. محمدی، ب. قره یاضی، ح. حجت و م. غلامی. ۱۳۸۲ .بررسی تنوع ژنتیکی انگورهای فارس و خراسان بانشانگر ریز ماهوارهها. هشتمین کنگره ژنتیک ایران. صفحه ۲۵۹ .تهران.

۵٣ .قربانی. س.، ع. بندانی ، ب. قره یاضی. ۱۳۸۲ .بررسی تنوع ژنتیک ارقام خرما با استفاده از نشانگرهای تصادفی RAPD .هشتمین کنگره ژنتیک ایران. صفحه ۲۵۵ .تهران.

۵۴ .پورخیر اندیش. م.، س.ب. سید طباطبائی، ب. قره یاضی. ۱۳۸۲ .تبدیل نشانگر AFLP پیوسته با ژن vrsI در جو به نشانگرهای اختصاصی. هشتمین کنگره ژنتیک ایران. صفحه ۲۷۹ .تهران.

۵۵ .میردریکوند. م.، ق.ع. نعمت زاده، ع. اعلمی، ب. قره یاضی. ۱۳۸۲ .بررسی مقایسهای نشانگرهای مرفولوژیک و آیزوزایم درطبقه بندی ذخایر ژنتیک برنج ایران. هشتمین کنگره ژنتیک ایران. صفحه ۲۹۶ .تهران.

۵۶ .صنعتی.م.ح. ، ب. قره یاضی. ۱۳۸۲ .استراتـژی ملی زیست فناوری. مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. بخش حقوق،اخلاق و مدیریت. صفحه ۲۳۳ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا ۲۰ شهریور.

۵٧ .رهنما.ح. ،ح. ابراهیم زاده ،ب. قره یاضی.۱۳۸۲٫انتقال ژن مانیتول ۱-فسفات دهیدروژناز (mtld (به گیاه سیب زمینی به منظورایجاد مقاومت به تنش اسمزی.مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه۷۲ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۵٨ .دورانی.ا. ،م. فارسی،ب. قره یاضی،ع.باقری، ۱۳۸۲٫بیان موقت و دائمی ژن بتاگلوکورونیداز در بافت های سیب زمینی تراریخته.مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.بخش کشاورزی و منابع طبیعی/جلد دوم. صفحه۲۶۹ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۵٩ .نجفی.ج. ، ل.عالی پناه، ب. قره یاضی، ا.محمدی، ح.محبت،۱۳۸۲ .بررسی تنوع ژنتیک انگورهای ایران و اروپا با استفاده ازنشانگرهای ریز ماهواره ها. مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۲۸ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶٠ .فلاحتی.م. ، ع.ا.حبشی، م. اصفهانی، س.محمدی،ب. قره یاضی،۱۳۸۲٫بررسی تنوع ژنتیک جمعیت های زراعی یونجه ایران بااستفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ها، مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۲۴ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶١ .توحیدفر .ق.، ب. قره یاضی، م.محمدی.۱۳۸۲٫تهیه لاین های پنبه مقاوم به بیماریهای قارچی ورتیسیلیوم و فوزاریوم از طریق مهندسی ژنتیک، مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۱۹ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸تا۲۰ شهریور.

۶٢ .صادقی، ا.، ر. استادسرایی و ب. قره یاضی. ۱۳۸۲ .تهیه ساختار مناسب حاوی ژن hcs جهت تراریزش گندم/جو به منظورافزایش مقاومت به بیماریهای ویروسی. مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶٣ .غفاری، م.ر.، ب. قره یاضی، ر. سریری و ا. صادقی. ۱۳۸۲ .استفاده از عصاره کشت باکتری استرپتومایسس گریزئوفلاووس جهش یافته به عنوان کود آهن. مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۳۸۰ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶۴ .قربانی، س.، ب. قره یاضی و ع.ر. بندانی. ۱۳۸۲ .بررسی تنوع ژنتیک ارقام نر و ماده خرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی رپید. مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۳۹۴ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶۵ .اصفهانی، ک.، س.س. بهنیا، م. میردریکوند و ب. قره یاضی.۱۳۸۲ .بررسی جنبه های اقتصادی تولید گیاهان تراریخته در ایران.مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.صفحه ۲۵۹ .دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۸ تا۲۰ شهریور.

۶۶ .نوروزی، پ.، ک. زمانی، ب. یزدی صمدی، م.ع. ملبوبی، ب. قره یاضی، س.ی.صادقیان، م.مصباح. ۱۳۸۱ .بررسی روش هایتراریختی گیاه چغندر قند با کمک اگروباکتریوم تومه فاسینس. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران-شهریور. صفحه ۴۸۱٫کرج.

۶٧ .توحیدفر، ق.، ب. قره یاضی، م. محمدی. ۱۳۸۱ .تراریزش گیاه پنبه به کمک اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن گزارشگر gus .خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۷۰۴٫کرج.

۶٨ .حیدریان، ز.، ب. قره یاضی، ن.ا. خوش خلق سیما، ح. محبت کار. ۱۳۸۱ .تعیین تنوع ژنتیکی گیاه سالیکورنیا با استفاده ازنشانگر مولکولی رپید. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۷۰۶٫کرج.

۶٩ .صادقی، اکرم.، ب. قره یاضی. ۱۳۸۱ .مطالعه الگوی بیان گذرای ژن OsHKT1 در بافت های مختلف گیاه برنج. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۷۱۴٫کرج.

٧٠ .حیدریان، ز.، ح. محبت کار، ن.ا. خوش خلق سیما، ب. قره یاضی.۱۳۸۱ .پراکنش جنس های سالیکورنیا: هالوستاکیس،هالکنموم، طایفه سالیکورنیا در ایران. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۳۸۳٫کرج.

٧١ .واعظی، ب.، ق. نعمت زاده، س.ک. کاظمی تبار، ف. توسلی لاریجانی، ب. قره یاضی. ۱۳۸۱ .تعیین تنوع ژنتیک و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۴۵۸٫کرج.

٧٢ .واعظی، ب.، ق. نعمت زاده، س.ک. کاظمی تبار، ب. قره یاضی. ۱۳۸۱ .تعیین تنوع ژنتیک و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشوراز طریق نشانگر مولکولی رپید (RAPD .(خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۴۵۹٫کرج.

٧٣ .زعفرانلو، ب.، ق. توحیدفر، ح. حجت، ب. قره یاضی. ۱۳۸۱٫تراریزش پنبه با استفاده از روش اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن بازدارنده پروتئیناز (از منشای سویا). خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور. صفحه ۴۶۸٫کرج.

٧۴ .حسینی سالکده س.ق. ، ب. قره یاضی و جان بنت . ۱۳۸۱ .پروتئومیکس و اصلاح نباتات. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- شهریور.کرج.

٧۵ .توحیدفر، ق.، م. محمدی، س. عبدمیشانی، ب. قرهیاضی، ب. یزدی صمدی و م. ملبوبی.۱۳۸۱ .تراریزش پنبه با ژن کیتیناز لوبیا با استفاده از اگروباکتریوم به منظور افزایش مقاومت به بیماریهای قارچی. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ص ۱۳۱٫

٧۶ .غفاری، م.ر.، ف. رودبارکلاری، م. شهریاری، م. پیرسیدی و ب. قره یاضی. ۱۳۸۱ .مطالعه بیان ژنهای مقاومت به تنش اکسیداتیو-گلوتاتیون اس- ترانسفراز، سوپراکسید دیسموتاز و آسوربات پراکسیداز در گندم و جو. اولین کنگره سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی، اهواز.

٧٧ .نوروزی، پ.، تیم تورا ،یان یان تیان، دگوان کای، ب. یزدی صمدی، م.ع. ملبوبی، ب. قره یاضی، س.ی.صادقیان، م.مصباح.۱۳۸۱ .تراریختی چغندرقند با اگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه های موئین. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران-شهریور. صفحه ۴۸۲٫کرج.

٧٨ .ابراهیمی، ا.، ب. قره یاضی، م.ر. قنادها و ع.ا. حبشی. ۱۳۸۰ .معرفی روش نوین و کارا در باززایی زیره سبز ( Cuminum cyminum )با استفاده از جداکشت  جنین برش یافته. دومین همایش ۷۷ملی بیوتکنولوژی کرج. ص

٧٩ .عالم زاده، ع.، ب. قره یاضی و س.ا. طباطبایی. ۱۳۸۰ .انتقال ژن کیتیناز به برنج به روش زیست پرتابی. دومین همایش ملی بیوتکنولوژی کرج. ص ۱۹۱٫

٨٠ .دورانی علیایی، ا.، ب. قره یاضی، م. فارسی و ع.ر. باقری. ۱۳۸۰ .انتقال ژن (b(cry1A از باکتری باسیلوس تورینجینسیس به سیب زمینی برای ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی. دومین همایش ملی بیوتکنولوژی کرج. ص ۲۳۳٫

٨١ .شهریاری، م.، ا. نانکلی، س.م. علوی و ب. قره یاضی. ۱۳۸۰ .بررسی تنوع ژنتیک ژرم پلاسم زیتون ایران با استفاده از نشانگرRAPD .دومین همایش ملی ۲۲۷بیوتکنولوژی کرج. ص

٨٢ .توحیدفر، ق.، آ. اردلان و ب. قره یاضی .۱۳۸۰ .نشانگرهای انتخابی و سیستم های تراریزش جهت حذف آنها. دومین همایش ملی بیوتکنولوژی کرج. ص ۶۶۹٫

٨٣ .پاداشت دهکایی، ف.، ش. منصوری، ا. پوپوشوی، م. ایزدیار و ب. قره یاضی. ۱۳۸۰٫انتخاب باکتری های آنتاگونیست قارچ.Sacc grisea Pyricularia از مزارع برنج. دومین همایش ملی بیوتکنولوژی کرج. ص ۴۹۱٫

٨۴ .قره یاضی، ب. ۱۳۷۹ .پیامدهای مهندسی ژنتیک در گیاهان زراعی و مقررات مربوط به آن. مقاله کلیدی ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳ شهریور.

٨۵ .علینیا، ف.، و ب. قره یاضی. ۱۳۷۹ .پیامدهای استفاده از پیشبر PEPC برای انتقال ژن باکتری باسیلوس تورینجینسیس.

thuringiensis Bacilus در برنج برای کنترل آفات برنج. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳ شهریور صفحه ۲۳ .

٨۶ .نوروزی، پ.، ب. یزدی صمدی، س. ی. صادقیان، م. مصباح، ب. قره یاضی، و م. ملبوبی. ۱۳۷۹ .بررسی جوانه زائی ازجداکشتهای مختلف گیاه چغندر قند با استفاده از کشت بافت. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳ شهریور صفحات ۱۶۹-۱۶۸ .

٨٧ .میردریکوند، م.، ق. نعمت زاده، ب. قره یاضی، و ع. اعلمی. ۱۳۷۹ .بررسی فراوانی آللی و تنوع نشانگرهای آیزوزایم در برنجهای ایرانی. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳ شهریور صفحات ۱۹۱-۱۹۰ .

٨٨ .آقازاده قولکی، ر.، ب. قره یاضی، ن. بابائیان جلودار، و ق. نعمتزاده. ۱۳۷۹ .طبقه بندی ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده ازنشانگر رپید (RAPD .(چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳ شهریورصفحه ۱۹۵٫

٨٩ .واعظی، ب.، ق. نعمت زاده، س. ک. کاظمی تبار، و ب. قره یاضی.۱۳۷۹ .تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرمپلاسم برنج کشور

از طریق نشانگر مولکولی RAPD .چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران، بابلسر، ۱۶-۱۳شهریور. صفحات ۵۶۳-۵۶۲ .

٩٠ .جواهری، م.، م. محمدی، ح. رحیمیان و ب. قره یاضی. ۱۳۷۹ .بررسی استرینهای اگروباکتریوم جدا شده از درختان انگور درکرج و قزوین به کمک آغازگرهای اختصاصی برای بووار ۳ و نقوش پلاسمیدی. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران- شهریور. صفحه۱۳۸ .اصفهان.

٩١ .میرزائی، ا. ، رحیمیان، ح. ، اسماعیل زاده حسینی، ر. ، حبشی، ع . ا.، قره یاضی، ب .و جواهری، م. ۱۳۸۳ .شباهت فیتوپلاسمای همراه جاروک یونجه به aurantifolia Phytoplasma Candidatus در استان های سیستان و بلوچستان ویزد. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز جلد دوم، ص ۱۳۰٫

٩٢ .جواهری، م.، ب. قره یاضی، ح. دلخوش و ح. رحیمیان. ۱۳۷۹ .معرفی آغازگرهای جدید برای تشخیص قطعی و سریع درختان مرکبات مبتلا به بیماری جارویی لیموترش. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران- شهریور. صفحه ۱۴۷ .اصفهان.

٩٣ .نوروزی، پ.، ب. یزدی صمدی، س. ی. صادقیان، م. مصباح، ب. قره یاضی، و م. ع. ملبوبی. ۱۳۷۸ .مقایسه جداکشتها وتیمارهای هورمونی موثر در جوانه زنی گیاه چغندرقند از کشت بافت. اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ۵-۳اسفند ۱۳۷۸ تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

٩۴ .ملبوبی م، لهراسبی ت و قره یاضی ب. ۱۳۷۸ .مهندسی ریزوسفر گیاهان: راهبردها و پیامدها. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، ص ۸۰٫

٩۵ .قره یاضی، ب.، و ف. علی نیا. ۱۳۷۸ .مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی برای ایجاد واریته های مقاوم به آفات: گذشته، حال و آینده.

اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ۵-۳ اسفند ۱۳۷۸ تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

٩۶ .علوی، س. م.، ح. پاکنیت، ق. نعمت زاده، و ب. قره یاضی. ۱۳۷۸ .تعیین پیوستگی نشانگرهای مولکولی RAPD و ژن کنترل کننده دمای ژلاتینی شدن نشاسته (Gt (در برنج (.L sativa Oryza .(اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،۵-۳ اسفند ۱۳۷۸ تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

٩٧ .میردریکوند، م.، ق. نعمت زاده، ع. اعلمی، و ب. قره یاضی. ۱۳۷۸٫بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی توده های برنج ایران توسط

نشانگرهای آیزوزایم. اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ۵-۳ اسفند ۱۳۷۸ تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

٩٨ .آزادی، س.، ج. شجاع، ب. قره یاضی، س. ض. میرحسینی، ع. قرهداغی، و ق. نعمت زاده. ۱۳۷۸ .بررسی تنوع ژنتیکی ۵ نژاد گوسفند ایرانی (سنجابی، کردی خراسان، مهربان، مغانی و کردی کردستان) با استفاده از مارکرهای RAPD .اولین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ۵-۳ اسفند ۱۳۷۸ تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

٩٩ .قره یاضی، ب.، ف. علینیا، م. ب. کوهن، و ج. بنت. ۱۳۷۷ .برنج ضد آفت، اولین گیاه واریخته (Transgenic (پایدار ایرانی.دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی، کرج-ایران.

١٠٠.علی نیا، ف.، ب. قره یاضی، ج. بنت، و م. ب. کوهن. ۱۳۷۷ .پایداری مقاومت برنج واریخته طارم مولایی (برنج ضد آفت) حاوی ژن باکتری باسیلوس تورینجینسیس علیه ساقه خوارهای برنج. دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی، کرج- ایران.

١٠١.قره یاضی، ب.۱۳۷۷ .دستورزی ژنتیکی گیاهان زراعی با هدف افزایش مقاومت به تنش شوری. پنجمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، ۱۰-۱۴ شهریور ۱۳۷۷ .کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

١٠٢.قره یاضی، ب. ۱۳۷۵ .کاربرد نشانگرهای دی ان آ در اصلاح نباتات ایران. مجموعه مقالات کلیدی چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. ۴-۷ شهریور.

١٠٣ .قره یاضی، ب.، ج. بنت، و ج. دپالمه. ۱۳۷۵ .واریزش چند واریته برنج ایرانی توسط ژنهای کیتیناز جو و نشانگر قابل انتخاب به روش زیست پرتابی. چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۴-۷ شهریور ۱۳۷۵ .

١٠۴ .قره یاضی، ب.، ج. بنت، و ج. دپالمه. ۱۳۷۵ .متیل گذاری روی بنیان سیتوزین، عامل خاموشی تظاهر ژن glucuronidase -β در برنج واریخته. چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۴-۷ شهریور ۱۳۷۵ .

١٠۵ .قره یاضی، ب.، و س. ع. الهینیا. ۱۳۷۲ .بررسی مقدماتی عملکرد ارقام مختلف برنج آپلند (Upland (و تاثیر دو دوره آبیاریبرآن درگیلان. اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ۱۵-۱۸ شهریور ۱۳۷۲٫

١٠۶ .الهی نیا، س. ع.، و ب. قره یاضی. ۱۳۷۲ .بررسی مقدماتی مقاومت ارقام مختلف برنج آپلند (Upland (در مقابل بیماری بلاست برنج. اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج۱۵-۱۸ شهریور ۱۳۷۲ .

١٠٧ .قره یاضی، ب.، ن. هوانگ، ج. سکوند، ج. بنت، و گ. س. کوش. ۱۳۷۲ .کاربرد نشاگرهای مولکولی RFLP based PCR در برنج. سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. تبریز-۷-۱۲ شهریور ۱۳۷۳٫

١٠٨ .قره یاضی، ب.، س.ض. میرحسینی، روزبهان، ۱۳۷۰ .سیستم کشت توام برنج، آزولا و ماهی. سومین کنفرانس ملی تکثیر وپرورش آبزیان. دانشگاه تهران. ۱۲-۱۴ آذر ۱۳۷۰٫

١٠٩ .قره یاضی، ب.، و د. مظاهری. ۱۳۷۰ .نقش آزولا (۵ #imbricata.pinnata Azolla (در کنترل علفهای هرز مزارع برنج گیلان. دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران- دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹-۱۴ شهریور ۱۳۷۰٫

١١٠ .قره یاضی، ب.، م. ع. روزبهان، و س.ض. میرحسینی. ۱۳۷۰ .کشت توام برنج، آزولا، ماهی. سومین کنفرانس ملی تکثیر وپرورش آبزیان- دانشگاه تهران، ۱۲-۱۴ آذرماه ۱۳۷۰٫

١١١ .قره یاضی، ب. ۱۳۹۵ .شاخص های علم و فناوری، فناوری هراسی و توسعه علمی و اقتصادی کشور. همایش آسیب شناسی وموانع تحقق شاخص های ملی علم و فناوری و نوآوری در توسعه پایدار کشور-فرهنگستان علوم، ۸ مهر ماه ۱۳۹۵٫

ه- فهرست مقالات منتشر شده ازدکتربهزادقره یاضی در مجلات علمی –پژوهشی بین المللی نمایه شده در ISI :

۱٫ Sharifi Golandam, Hassan Ebrahimzadeh, Behzad Ghareyazie, Javad Gharechahi and Elaheh

Vatankhah. (2012). Identification of differentially accumulated proteins associated with

embryogenic and non-embryogenic calli in saffron (Crocus sativus L.). Proteome Science 13 Jan. 2012,

۱۰:۳٫ DOI:10.1186/1477-5956-10-3.

۲٫ Norouzi P, Jafari M, Malboobi MA, Ghareyazie B and Rajabi A. (2011). Inheritance of

Transgene and Resistance to a Lepidoptran Pest, Spodoptera littoralis, in Transgenic Sugar Beet

Plants Harboring a Synthetic cry1Ab Gene. Transgenic Plant Journal 2011 Global Science Books.

۳٫ Zaker Tavallaie F, Ghareyazie B, Bagheri A andSharma. (2011). Lentil Regeneration from

Cotyledon Explant Bearing a small part of the Embryo Axis. Plant Tissue Cult. & Biotech.

۲۱(۲):۱۶۹-۱۸۰,۲۰۱۱(December) PTC & B.

۴٫ Rahnama Hassan, Haghighat Vakilian, Hossain Fahimi and Behzad Ghareyazie. (2011).

Enhanced salt stress tolerance in transgenic potato plants (Solanum tuberosum L.) expressing a

bacterial mtlD gene. Acta Physiologiae Plantarum.

۵٫ Rostami H, Haghnazari A, Kavei G, Ghareyazie B and Hesari F. (2011). Phytobiosynthesis of

gold nano-particles and comparison of two plant species (Canola and Alfalfa). Indian Journal of

Biotechnology. Vol 10, April 2011, pp 245-247.

۶٫ Sharifi G, Ebrahimzadeh H, Ghareyazie B and Karimi M. (2010). Globular embryo-like

structures and highly efficient thidiazuron-induced multiple shoot formation in saffron (Crocus

sativus L.) .In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant Volume 46, Number 3, 274-280.

۷٫ Hosseinzadeh Namin M, Ebrahimzadeh H, Ghareyazie B, Rajabiyan T and Hosseinzadeh Namin

H. (2010). Initiation and origin of stigma-like structures (SLS) on ovary and style explants of

saffron in tissue culture. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52/1: 55–۶۰٫

۸٫ Ghaffari MR, Mardi M, Ehya F, Karimi Farsad L, Hosseini S, and Ghareyazie B. (2010).

Mapping and expression analysis of a Fusarium head blight resistance gene candidate pleiotropic

resistance 5 (PDR5) in wheat. Iranian Journal of Biotechnology. 8:2 112-116.

۹٫ Pazouki L, Mardi M, Salehi Shanjani P, Hagidimitriou M, Pirseyedi SM, Naghavi MR, Avanzato

D, Vendramin E, Kafkas S, Ghareyazie B, Ghaffari M R. Khayam Nekoui SM. (2010). Genetic

diversity and relationships among Pistacia species and cultivars. Conserv Genet DOI

۱۰٫۱۰۰۷/s10592-009-9812-5.

۱۰٫ Kiani G, G. A. Nematzadeh, B. Ghareyazie, M. Sattari. (2009). Comparing the Agronomic and

Grain Quality Characteristics of Transgenic Rice Lines Expressing cry1Ab vs. Non-Transgenic

Controls. Asian Journal of Plant Sciences , vol. 8, no. 1, pp. 64-68, 2009. DOI:

۱۰٫۳۹۲۳/ajps.2009.64.68.

۱۱٫ Bazargani MM, Tohidfar M, Ghareyazie B, Jouzani GS, Tabatabaei BE, Golabchian R. (2009).

Transformation of Iranian Cotton Varieties Using Shoot Apex. Transgenic Plant Journal 3

(Special Issue 1), 107-112.

۱۲٫ Hoseinzadeh Namin M, Ebrahimzadeh H, Ghareyazie B, Rajabian T, Gharavi S and Tafresh N.

(۲۰۰۹). In vitro expression of apocarotenoid genes in Crocus sativus L. African Journal of

Biotechnology. 8:20 5378-5382.

۱۳٫ Jafari M, Norouzi P, Malboobi MA, Ghareyazie B, Valizadeh M, Mohammadi SA and M

Mousavi. (2009). Enhanced resistance to a lepidopteran pest in transgenic sugar beet plants

expressing synthetic cry1Ab gene. Euphytica, 165:333-344.

۱۴٫ Javadi M, Haghnazari A, Tohidfar M, Negari S, and Ghareyazie B. (2009). Zygosity

identification in transgenic cotton (Gossypium hirsutum) by real-time quantitative PCR.

Euphytica.

۱۵٫ Kiani Ghaffar, Ghorban Ali Nematzadeh, Behzad Ghareyazie and Majid Sattari (2009). Genetic

analysis of cry1Ab gene in segregating populations of rice. African Journal of Biotechnology Vol.

۸ (۱۶), pp. 3703-3707.

۱۶٫ Kiani Ghaffar, Ghorban Ali Nematzadeh, Behzad Ghareyazie and Majid Sattari (2010).

Evaluation of cry1Ab gene in different segregating populations of rice. Iranian Journal of Field

Crop Sciences. 41(3): pp.577-582.

۱۷٫ Tohidfar M, Rassouli H, Haghnazari A, Ghareyazie B, and Najafi J. (2009). Evaluation of

stability of chitinase gene in transgenic offspring of cotton (Gossypium hirsutum) Iranian

Journal of Biotechnology, Vol. 7, No. 1.

۱۸٫ Kiani Ghaffar, Ghorban Ali Nematzadeh, Behzad Ghareyazie, Majid Sattari. (2008). Evaluation of

Bt (Bacillus thuringiensis) Rice Varieties Against Stem Borer (Chilo suppressalis) Pakistan

Journal of Biological Sciences , vol. 11, no. 4, pp. 648-651. DOI: 10.3923/pjbs.2008.648.651.

۱۹٫ Uliaie ED, Farsi M, Ghareyazie B, and Imani J (2008). Effects of genotypeand AgNO3 on shoot

regeneration in winter cultivars of Rapeseed. Pakistan Journal of Biological Sciences 11(16):

۲۰۴۰-۲۰۴۳٫

۲۰٫ Tohidfar M, Ghareyazie B, Mosavi M, Yazdani Sh and Golabchian R. (2008). Agrobacterium

mediated transformation of cotton (Gossypium hirsutum) using a synthetic cry1Ab gene for

rnhanced resistance against Heliotis armigera. Iranian Journal of Biotechnology. 10:6. 164-173.

۲۱٫ Naji AM, Moghaddam M, Ghaffari MR, Irandoost HP, Farsad LK, Pirseyedi SM, Mohammadi

SA, Ghareyazie B, and Mardi M (2008). Validation of EST-derived STS markers localized on

Qfhs.ndsu-3BS for Fusarium head blight resistance in wheat using a ‘Wangshuibai’ derived

population. Journal of genetics and genomics 35(10):625-9.

۲۲٫ Mazaheri M, Naghavi MR, Ghaffari MR, Pirseyedi SM, Ghareyazie B, Abdemishani S and M.

Mardi (2008). Resistance gene analog polymorphism (RGAP) markers co-localize with the major

QTL of fusarium head blight (FHB) resistance, Qfhs.ndsu-3Bs in wheat. Iranian Journal of

Biotechnology. 6:2 119-123.

۲۳٫ Fathi A, Ghareyazie B, Haghnazari A, Ghaffari MR, Pirseyyedi SM, Kadkhodaei S, Naghavi MR

and M Mardi (2008). Assessment of the genetic diversity of almond (Prunus dulcis) using

microsatellite markers and morphological traits. Iranian Journal of Biotechnology. 6:2 98-106.

۲۴٫ Falahti-Anbaran M, Habashi AA, Esfahany M, Mohammadi SA, and Ghareyazie B. (2007).

Population genetic structure based on SSR markers in alfalfa (Medicago sativa L.) from various

regions contiguous to the centers of origin of the species. Journal of Genetics, Vol. 86, No. 1.

۲۵٫ Omrani-Sabbaghi A, Shahriari M, Falahati-Anbaran M, Mohammadi SA, Nankali A, Mardi M,

and Ghareyazie B. (2007). Microsatellite markers based assessment of genetic diversity in Iranian

olive (Olea europaea L.) collections. Scientia Horticulturae, 112: 439-447.

۲۶٫ Mahna M, Dreesen R, Baghban Kohne Rouz B, Ghareyazie B, Valizadeh M, Grigorian V and

Keulemans J. (2006). Isolation and characterization of MADS-Box type gene from apple (Malus x

domestica). Comm.Appl. Biol. Sci. Ghent University, 71:1.

۲۷٫ Mardi A, Pazouki L, Delavar H, Kazemi MB, Ghareyazie B, Steiner B, Nolz R, Lemmens M and

H. Buerstmayr. (2006). QTL analysis of resistance to Fusarium Head blight in wheat using a

‘Frontana’-derived population. Plant Breeding 125: 313-317.

۲۸٫ Mardi M, M.B. Kazemi, S.M Pirseyedi, H. Poor Iran Doost, H. Buerstmayr, and B. Ghareyazie.

(۲۰۰۶). QTL Mapping of Fusarium head blight resistance genes in Wheat. Annuals Wheat News

Letter, 5(2): 69.

۲۹٫ Mardi M, M.R. Ghaffari, A. Sadeghi, S.G.H. Salekdeh, , H. Buerstmayr, and B. Ghareyazie,

(۲۰۰۶). Wheat Genomics: molecular response of Wheat to Fusarium head blight Infection.

Annuals Wheat News Letter, 5(2): 69.

۳۰٫ Mardi M, M.R. Ghaffari, G. Adam, H. Buerstmayr, and B. Ghareyazie, (2006). Functional

Genomic of Wheat: development of PCR-based molecular markers for candidate Fusarium

resistance genes. Annuals Wheat News Letter, 5(2): 69.

۳۱٫ Mardi M, M.R. Ghaffari, L. Pazouki, F. Ehya, M.B. Kazemi, H. Delavar, H. Sorouri, A. Nami, A.

Naji, A. Sadeghi, H.P. Irandoost, S. Zaheri, M. Mazaheri, R. Nolz, B. Steiner, P. Ruckenbauer, M.

Lemmens, G. Adam, H. Buerstmayr, B. Ghareyazie, (2006). Molecular breeding to improve

Fusarium head blight resistance in Iran. Canadian Journal Plant Pathology (In press).

۳۲٫ Moshtaghi N, Bagheri A, Jalali Javaran M and Ghareyazie B. (2006). In vitro direct multiple root

regeneration in five genotypes of chickpea

Cicer arietinum L.).Agricultural Research. 6:4. 49-62)

۳۳٫ Najafi J, Alipanah L, Ghareyazie B, Mohammadi SA, Hagh Nazari A, and This p)2006).

Genetic Diversity of Iranian and some of European Grapes revealed by Microsatellite Markers.

Iranian Journal of Biotechnology, Vol.4: No. 1.

۳۴٫ Pirseyedi S.M, M. Mardi, M.R. Naghavi, H.P. Irandoost, D. Sadeghzadeh, S.A. Mohammadi, B.

Ghareyazie, (2006). Evaluation of genetic diversity and identification of informative markers formorphological characters in Sardari derivative wheat lines. Pakistan J. Biological Sciences,  ۹(۱۳):۲۴۱۱-۲۴۱۸٫

۳۵٫ Tohidfar M, Mohammadi M and Ghareyazie B. (2005). Agrobacterium-mediated transformation

of cotton (Gossypium hirsutum) using a heterologous bean chitinase gene. Plant Cell, Tissue and  Organ Culture. 83:83-96.

۳۶٫ Mardi M, Buerstmayr, H, Ghareyazie B, Lemmens M, Mohammadi SA, Nolz R, Ruckenbauer P

(۲۰۰۵). QTL analysis of resistance to Fusarium head blight in wheat using a ‘Wangshuibai’-

derived population. Plant Breeding 124. 329-333.

۳۷٫ Dolatti L, Ghareyazie B, Moharramipour S and Noori-Dalooi MR. (2005). Evidence for regional

diversity and host adaptation in Iranian populations of the Russian wheat aphid. Entomologia

Experimentalis et Applicata 114: 171-180.

۳۸٫ Tohidfar G, Mohammadi M, Ghareyazie B and Mohammad S.A. (2004). Relationships between

HMW-Gus and bread making quality in advanced wheat lines. Cereal Food World. 44:1-4.

۳۹٫ Rabiei B, Valizadeh M, Ghareyazie B (2004). Identification of QTLs for rice grain size and shape

of Iranian cultivars using SSR markers. Euphytica 137 (3): 325-332 JUN 2004.

۴۰٫ Rabiei B, Valizadeh M, Ghareyazie B, et al. (2004). Evaluation of selection indices for

improving rice grain shape. FIELD CROPS RESEARCH 89

(۲-۳): ۳۵۹-۳۶۷ OCT. 8. 2004.

۴۱٫ Mardi M, Buerstmayr H, Ghareyazie B (2004). Combining ability analysis of resistance to head

blight caused by Fusarium graminearum in spring wheat. Euphytica 139:45-50.

۴۲٫ Rahnama H, Ebrahimzadeh H and Ghareyazie B. (2003). Antioxidant enzyme responses to NaCL

stress in calli of four potato cultivars. Pakistan Journal of Botany. 35(4):579-583.

۴۳٫ Ebrahimi E, Habashi AA, Ghannadha MR, Mohammadie and Ghareyazie B (2003). Direct shoot

regeneration from cumin (Cuminum cyminum L.) embryo. (in press)

۴۴٫ Ebrahimi E, Habashi AA, Ghareyazie B, Ghannadha MR and Mohammadie (2003). A rapid and

efficient method for regeneration of plantlets from embryo explants of cumin (Cuminum cyminum L.). Plant Cell, Tissue & Organ culture. 75:19-25.

۴۵٫ Mardi M, Yazdisamadi B, Ghannadha M, Ghareyazie B, Talei A, and Buerstmayr H (2002).  Identification of DNA markers linked to QTL controlling Fusarium head blight resistance in  wheat. J. Appl. Genet. 43A:279-288.

۴۶٫ Mardi M, Yazdisamadi B, Ghannadha M, Ghareyazie B, Talei A, and Buerstmayr H (2002).  Genetic analysis of inbred lines and their cross for Fusarium head blight resistance in common  wheat. J. Appl. Genet. 43A:267-278.

۴۷٫ Salekdeh GH, Siopongco J, Wade LJ, Ghareyazie B, and J Bennett. (2002). Proteomic analysis of  rice leaves during drought stress and recovery. Proteomics 2:1131-1145.

۴۸٫ Salekdeh GH, Siopongco J, Wade LJ, Ghareyazie B, and J Bennett. (2002). A proteomic  approach to analyzing drought- and salt-responsiveness in rice. Field Crops Research. 76:199-219.

۴۹٫ Roodbarkelari F, Ghareyazie B, and Farshadfar E (2001). Evaluation of genetic diversity of  Iranian rice

(Oryza sativa L.) using RAPD markers. Iranian Journal of Crop Sciences 3, 4: 8-15.

۵۰٫ Alinia, F., Ghareyazie, B., Rubia LG., Bennett J., and M. B. Cohen (2000). Effect of plant age,  larval age, and fertilizer treatment on resistance of a Cry IA (b) transformed aromatic rice to  lepidopterous stem borers and foliage feeders. Econ. J. Econ. Entomol 93(2): 484-493.

۵۱٫ Ghareyazie, B., Alinia, F., Menguito. C. A., Rubia, L.G, De Palma, J.M, Liwanag, E. A, Cohen,  M.B, Khush, G.S and Bennett. J. (1997). Enhanced resistance to two stemborers in an aromatic  rice containing a synthetic Cry IA (b) gene. Molecular Breeding 3: 401-414.

۵۲٫ Ghareyazie, B., Huang, N, Second, G, Bennett, J., and Khush, G. S. (1996). Fingerprinting rice  germplasm using ALP and PCR-based RFLP. IRRN 21:2-3 (Agust- Desember 1996).

۵۳٫ Ghareyazie, B., Huang, N, Second, G, Bennett, J., and Khush, G. S. (1995). Classification of rice  germplasm. I. Analysis using ALP and PCR-based RFLP. Theor Appl Genet 91:218-227.

۵۴٫ Ghareyazie B., Ning Huang, Gerard Second, John Bennett and Gurdev S. Khush. (1994)  Abundance of PCR-based RFLP for marker aided selection in rice. Rice Genet New 11:140-142.

۵۵٫ Ghareyazie, B., Huang, N, Second, G, Bennett and Gurdev S. Khush. (1993). Comparison  between PCR-based RFLP as DNA markers for germplasm classification in rice. Rice Genet New  ۱۰:۱۲۹-۱۳۲٫

۵۶٫ KAUSER, N., KHAN1, S., MOHAMMADI,S.,A., Ghareyazie, B., DORANI ULIAIE,E.,  DARVISHROHANI, B. (2016). AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION AND

DIRECT SHOOT REGENERATION IN IRANIAN TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUM  L.) CULTIVAR FALAT- CH.Pakistan Journal of Botany.48(6):2489-2498.

۵۷٫ Sarmadi, L., Alemzadeh, A. Ghareyazie, B., (2016). PCR-based Detection of Genetically  Modified Soybean at a Grain Receiving Port in Iran. Journal of Agricultural Science and  Technology. 18: 805-815.

۵۸٫ Mansourbahmani , S., Ghareyazie, B., Kalatejari, S., Salehi Mohammadi, R., Zarinnia, V.(2017).

Effect of post-harvest UV-C irradiation and calcium chloride on enzymatic activity and decay of  tomato (Lycopersicon esculentum L.) fruit during storage. Journal of Integrative Agriculture,  ۱۶(۰): ۶۰۳۴۵-۷

و-فهرست مقالات (کتبی و شفاهی) ارائه شده در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی دکتربهزاد قره یاضی تحت عناوین ذیل میباشد:

۱٫ Ghareyazie B. (2009). Modern Biotech in Iran: Science and Regulation. 17-19 November,  Kuala Lumpur, Malaysia.

۲٫ Ghareyazie B, Emadpour M, Omrani A, and Rezaei Kalaj Y. (2009). Effect of the Potassium  Permanganate Coated Nano Particles on the Quality Characteristic and Shelf Life of  Fruits.The International Conference on Nanotechnology- Research and Commercialisation

(ICONT 14-17 December 2009), Langkawi, Malaysia.

۳٫ Ghareyazie B. (2008). Environmental safety concerns of releasing insect resistant transgenic  rice. Proceedings of the 2nd International Student Conference on Biotechnology. 15-17 Nov.  University of Tehran, Iran.

۴٫ Ghareyazie B. (2006). Overview on biotechnology in developing countries with emphasis on  Near East region: constraints and challenges. Proceedings of Expert Consultation Meeting to  Strengthen Linkages between Postharvest and Biotechnology. 12-14 September 2006,

Hammamet, Tunisia.

۵٫ Ghareyazie B. (2006). Overview of research and education strategies in post-harvest  biotechnology in West Asia, Near East and North Africa. Proceedings of Expert Consultation  Meeting to Strengthen Linkages between Postharvest and Biotechnology. 12-14 September  ۲۰۰۶, Hammamet, Tunisia.

۶٫ Ghareyazie B, Afraz F, Karimi R, Abdollahi S, Alinia F, Hosseini Salekdeh GH, and  Towhidfar M. (2005). Adressing some safety concerens of the first transgenic insect resistant  rice in Iran and related issues. 5th International Rice Genetics Symposium. 19-23 Nov. 2005.

Manila, Philippines.

۷٫ Fotokian M, Taleei A, Ghareyazie B, Juhuar Ali A, Asadian G and Z Li. (2005). Mapping  QTLs controlling salinity tolerance in rice using advanced backcross lines. 5th International  Rice Genetics Symposium. 19-23 Nov. 2005. Manila, Philippines.

۸٫ Fotokian M, Ghareyazie B, and Z Li. (2005). Mapping quantitative trait loci controlling salt  tolerance in rice. 5th International Rice Genetics Symposium. 19-23 Nov. 2005. Manila,  Philippines.

۹٫ Mardi M, Ghaffari MR, Pazouki L, Ehya F, Kazemi MB, Delavar H, Sorouri A, Nami A, Naji  A, Sadeghi A, Irandoost HP, Zaheri S, Mazaheri M, Nolz R, Steiner B, Ruckenbauer P,  Lemmens M, Adam G, Buerstmayr H, Ghareyazie B. (2005). Molecular breeding to improve  Fusarium head blight resistance in Iran. 4th Canadian Workshop on Fusarium Head Blight, 1-3  November, Ottawa, Canada.

۱۰٫ Mardi M, Ghaffari MR, Ehya F, Zaheri S, Buerstmayr H, Adam G, Ghareyazie B. (2005).  Application of functional genomics in QTL mapping of Fusarium head blight resistance in  wheat. International Conference on Plant Genomics and Biotechnology: Challenges and  Opportunities, 26-28 October, Raipur, India.

۱۱٫ Pazuki L, Mardi M, Pirseyedi SM, Javanshah A, Mozaffari J, Alipour H, Mohammadi SA and  Ghareyazie B (2005). Analysis of Genetic Diversity in Iranian Pistachio Germplasm (Pistacia  spp) Using Qualitative and Quantitative Characters and DNA markers. IV International

Symposium on Pistachios and Almonds, Tehran, Iran.

۱۲٫ Ghareyazie B, Karimi R, Hosseini Salekdeh Gh (2005) Establishment of substantial  equivalence between transgenic rice and its traditional counterpart variety Tarom Molaii.  Proteomics congress, Germany.

۱۳٫ Mardi M, Ghareyazie B, Yazdisamadi B, Ghannadha MR, Talei AR and Buerstmayr H  (۲۰۰۳). QTL mapping of Fusarium head blight resistance in wheat. 12th meeting of the  Eucarpia section of biometrics in plant breeding, A Courna, Spain.

۱۴٫ Pazouki L, Mardi M, Mazaheri Laghab H, Mohammadi A, Ghareyazie B. (2003).  Identification of microsatellite markers linked to scab resistance genes in wheat. 5th

International Symposium in the Series Recent advances in Plant Biotechnology, Stara Lensa,  and Slovak Republic.

۱۵٫ Gharehyazi, B., Aghajani, M. and Ranjbar, G.A. (2003). Country Paper: Islamic Republic of

Iran. In Sharma, R.(ed) Integration of Agricultural Research and Extension, Report of the  APO Study Meeting on Integration of Agricultural Research and Extension, Philippines, 18– ۲۲ March 2002 (Asian Productivity Organization, Tokyo). http://www.apotokyo.org/00e￾books/11.AgriResearchExt/12. Ghareyazie.AgResExt.pdf.

۱۶٫ Rubia LG, Rangan L, Abdullah R, Bennett J, de Palma J, Ghareyazie B, Daskalova S, Fowler  MR, Kaminek M, Scott NW, Zhang C-L, Slater and Elliott MC (2003). Effects of Expression  of the Cytokinin Gene under the Control of Senescence –and Endosperm- Specific Promoters

in Transgenic Rice. International Society of Plant Molecular Biology Congress 2003,  Barcelona, 23-26 June 2003, P 158.

۱۷٫ Ebrahimi E, Habashi AA, Ghareyazie B, Ghannadha MR and Mohammadie (2003). A rapid  and efficient method for regeneration of plantlets from embryo explants of cumin (Cuminum  cyminum L.). 5th international symposium in the series “Recent Advances in Plant  Biotechnology”. September 7-13, 2003.

۱۸٫ Ebrahimi E, Habashi AA, Ghannadha MR, Mohammadie and Ghareyazie B (2003). Direct  shoot regeneration from cumin (Cuminum cyminum L) embryo. 5th international symposium  in the series “Recent Advances in Plant Biotechnology”. September 7-13, 2003.

۱۹٫ Tohidfar, Gh. Ghareyazie, B., Mohammadi, M. and Abde mishani, c.(2003). Agrobacterium  mediated transformation of cotton (Gossypium hirsutum L.) whit bean chitinase gene. 5th international symposium in the series “Recent Advances in Plant Biotechnology”. Slovak

Republic.

۲۰٫ Wade, L.J., Samson, B.K., Siopongco, J., Egdane, J., Ismail, A.,Bennett, J.,Salekdeh, H.G.,  Ghareyazie, B.,McLaren, C.G., Kamoshita, A., Yano,K. and Yamauchi, A.(2003). Progress in  Drought Avoidance of Rainfed Lowland Rice International conference: Research on water in

Agricultural production in Asia for 21th century, Phnom Penh, Cambodia.

۲۱٫ Rubia L, de Palma J, Ghareyazie B, Khush GS, Scott NW, Kaminek M, Dobrev P, Bennett J  and Elimott MC (2002). Expression of an Isopentenyl Transferase Gene, Under the Control of  a Senescence-spesefic Promoter, in Transgenic Rice Plants. 10th International Association for  Plant Tissue Culture and Biotechnology Congress, Orlando, Florida, 23-28 June 2002, P-1113,  P-61-A.

۲۲٫ Mardi M, Yazdisamadi B, Ghannadha MR, Ghareyazie B, Talei AR and Buerstmayr H  (۲۰۰۲). Genetic analysis of inbred lines and their cross for Fusarium head blight resistance in  common wheat. 7th European Seminar on Fusarium-Mycotoxins, Taxonomy and  pathogenicity, Poznan, Poland

۲۳٫ Rubia LG, Fowler MR, Dobrev P, Ghareyazie B, Visperas R, Peng S, Khush GS, Slater A,  Scott NW, Kaminek M, Bennett J and Elliott MC (2002). Leaf Senescence and Grain Filling  in New Plant Type Rice Lines. International Rice Research Congress 2002, Beijing, China 16- ۲۰ September 2002, P 500.

۲۴٫ Padasht Dehkaei F, Popushoi I, Izadyar M, Khodakaramian G and B. Ghareyazie (2002).  Effects of selected antagonistic bacteria in controlling of rice leaf blast disease. 3rd International Rice Blast Conference (3rd IRBC), Tsukuba Science City, Ibaraki, Japan, 11-14  Sept 2002.

۲۵٫ Ghareyazie B, Menguito C, Rubia LG, De Palma J, Ona A, Muthukrishnan S, Velazhahan R,  Khush and Bennett J (2000). Insect Resistant Transgenic Aromatic Rice is Expressing a  Barley Chitinase (CHI) Gene and is Resistant against Sheath Blight. Proceedings of Rice  Research Conference, 31 March 3 April 2000. International Rice Research Institute, Los  Banos, Philippines.

۲۶٫ Ghareyazie B and J. Bennett (2000). Isolation of hkt1-like Potassium transporter genes of rice  (Oryza sativa L.).3rd International Crop Science Congress 2000 ICSC. 17-22 August CCH￾Congress Centrum Hamburg, Germany.

۲۷٫ Djavaheri, M., Mohammadi M., Rahimian, H., and Ghareyazie B (2000). Identification of  Iranian strains of Agrobacterium isolated from grapevines using biovar3 specific primers and  their Ti plasmid profiles. Proceeding of 1st Asian Conference or Plant Pathology. P. 174.  China.

۲۸٫ Djavaheri, M, Ghareyazie B, Delkhosh, HR, and Rahimian H (2000). Detection of witches’  broom infected citrus trees using polymerase chain reaction. Proceeding of 14th Iranian Plant  Protection Congress. September. P: 147. Esfehan.

۲۹٫ Ghareyazie B. (2000). Hopes, Achievements, and Constraints in Agricultural Biotechnology.

G.J. Persley and M.M. Lantin, Editors. 2000. Agricultural Biotechnology and the Poor:  Proceedings of an International Conference Washington, D.C., 21-22 Oct. 1999. Consultative  Group on International Agricultural Research, Washington, D.C.

۳۰٫ Ghareyazie B and J Bennett (1999). Isolation and allelic analysis of the gene encoding high￾affinity potassium transporter HKT of rice (Oryza sativa L.). Johnston AE and Maibaum Wedited, Proceedings of the International symposium on balanced fertilization and crop

response to potassium. May 15-18, 1999. Tehran, Iran.

۳۱٫ Cohen MB, Bentur JS, Aguda RM, Romena AM, Dirie AM, Alinia F, B Ghareyazie, Cuong  NL, Bennett J, and F Gould (1999). Optimizing the “High Dose Plus Refuge” Management  Strategy for Bt Rice. Proceeding of General Meeting of the International Program Rice  Biotechnology. 20-24 Sep. 1999. Phuket, Thailand.

۳۲٫ Ghareyazie B, Alinia, F, Menguito, CA, Rubia LG, De Palma, JM, Liwanag EA, Cohen MB,  Khush GS, and Bennett J (1997). Stability of enhanced resistance to two stems borers in  aromatic rice containing a synthetic Cry IA (b) gene. Proceedings of the 5th International  congress of Plant Molecular Biology, 21-27 September 1997, Singapore.

۳۳٫ Zhong X, Ghareyazie B, Kim HSK, Kohli A, and J Bennett (1997). DNA cytosine

methylation and stability of transgene expression in rice. Proceedings of General Meeting,  International Program on Rice Biotechnology, September 15-19, 1997, Malacca, Malaysia.

۳۴٫ Zhong X., Ghareyazie B, Kim, HS, Kohli A, and J Bennett (1997). Abscisic calli and roots of

transgenic rice. Proceedings of the 5th International Congress of Plant Molecular Biology, 21- ۲۷ September 1997, Singapore.

۳۵٫ Ghareyazie B, Constantino, S., Resurreccion A. and Bennett J. (1997). Isolation and  Characterization of the Gene Encoding the High Affinity Potassium Transporter of Rice.  Proceedings of the 5th International Congress of Plant Molecular Biology, 21-27 September  ۱۹۹۷, Singapore.

۳۶٫ Ghareyazie B, Rita P. and Bennett J. (1997). Inheritance of enhanced resistance to two stem  borers in transgenic rice (Oryza sativa L.) containing a synthetic Cry1Ab gene and a barley  chitinase gene. Annual meeting of the Gama Sigma Honor Society of the Philippines, 10  March 1997, UPLB, Los Banos, Philippines.

۳۷٫ Kohli A., Ghareyazie B., HS Kim; GS Khush; and J Bennett (1996). Cytosine methylation  implicated in silencing of β- glucuronidase genes in transgenic rice. IRRI, 1996, Rice Genetics  III. Proceeding of the third International Rice Genetics Symposium, 16-20 October 1995,  Manila, Philippines: IRRI.

۳۸٫ Constantino S, Resurreccion A, Villareal C, Robeniol JA, Liwanag E, Ghareyazie B, Seraj Z,  Lu B, Khush, GS and Bennett J (1996). The diversity of rice and the origin of polymorphism  detected at sequence-tagged sites. Poster Presented at Plant genome IV Conference, January

۱۹۹۶, California, USA.

۳۹٫ Ghareyazie B, Corazon A Menguito, Leila G Rubia, Justina M. de Palma, Faramarz Alinia,  Michel B. Cohen, S Muthukrishnan, Gurdev S Khush and John Bennett (1996). Inheritance of  enhanced resistance to striped stem borer in transgenic rice (Oryza sativa L.) containing  synthetic Cry IA (b) gene and a barley chitinase gene. Proceedings of the 12th Annual  Convention of the Federation of Crop Science of the Philippines, March 20-22 1996.

۴۰٫ Ghareyazie B, Leila Rubia, DePalma JM, Faramarz Alinia, Michel B. Cohen, Gurdev S  Khush and John Bennett (1996). Genetic engineering of aromatic rice for enhanced resistance  to two stems borers. Proceedings of the Second International Crop Science Congress,  November 17-24, 1996, India.

۴۱٫ Robeniol JA, Constantino SV, Resurreccion AP, Villareal CP, Ghareyazie B, Lu BR, Katiyar  SK, Huang N, Menguito CA, Angeles ER, Fu HY, Reddy S, Park W, McCouch SR, Khush  GS, and J Bennett (1996). Sequence-tagged sites and low-cost DNA markers for rice. IRRI,  ۱۹۹۶, Rice Genetics III. Proceedings of the third International Rice Genetics Symposium, 16- ۲۰ October 1995, Manila, Philippines: IRRI.

۴۲٫ Ghareyazie B, Ning Huang, Gerard Second, John Bennett and Gurdev S. Khush (1995).  Fingerprinting Rice Varieties using ALP and PCR-Based RFLP. Proceedings of 11th  Federation of Crop Science Society of the Philippines (FCSSP) Annual Scientific Conference  April 23-29, 1995, Silliman University, Dumaguete City, Philippines.

۴۳٫ Kim HS, Kohli A, Ghareyazie B, Bennett J (1995). Silencing of β-glucuronidase gene in  transgenic rice by methylation. Proceedings of 11th Federation of Crop Science Society of the  Philippines (FCSSP) Annual Scientific Conference held on April 23-29, 1995, Siliman

University, Dumaguete City, Philippines.

۴۴٫ Abrigo E, Alam MF, Alejar M, Bennett J, Chaudhary ZM, Don NM, Ellis M, Ghareyazie B, Khush GS, Kim HS, Kohli A, Mazumdar S, Menguito C, Novero A, Oliva N, Setter TL,

Torrizo L, Wang QF, Wu CY, Zapata FJ, Zhang SP. (1994). IRRI’s experience in rice  transformation. Seventh meeting of the international program on rice biotechnology. May 16- ۲۰, ۱۹۹۴٫ Bali, Indonesia.

۴۵٫ Ghareyazie B, Ning Huang, Gerard Second, John Bennett and Gurdev S. Khush. (1994).  PCR-based RFLP markers in the classification of rice (Oryza sativa L.) Proceedings of the  seventh meeting of the international program on rice biotechnology. May 16-20 1994. Bali,

Indonesia.

فهرست برخی از دوره های بین المللی طی شده دکتر بهزاد قره یاضی  عبارتنداز:

 Holistic foundations for assessment and regulation of genetic engineering and

genetically modified organisms; a laboratory manual, 26 July-7 August 2004, Norway.

 Science and Policy in the risk assessment of transgenic plants. ICGEB, Trireste, Italy,  ۱۹۹۸٫   The Radiation Safety Course for Safe Handling of Carbon-14 and Phosphorus-32.  Nov.23-27, 1992, Philippine Nuclear Research Institute, Quezon City, Philippines.   International Azolla Training Course, Co-sponsored by Fujian Academy of Sciences  and IRRI, June 18-30, 1990. Fuzhou, China.   Introduction to Genstat. 10-16 May, 1995. International Rice Research Institute, Los  Banos, Philippines.   Azolla as a weed suppressant and green manure, Jan.10-June 25, 1989. International  Rice Research Institute, Los Banos, Philippines.   IRRISTAT Familiarization Course. 18-29 October, 1993. International Rice Research  Institute, Los Banos, Philippines.   Principal Component Analysis and Cluster Analysis Training Course. 21-25 March  ۱۹۹۴٫ International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines.   Azolla Germplasm Conservation. March 24 to April 6, 1991. International Rice  Research Institute, Los Banos, Philippines.   Rehabilitation of Degraded Airland Ecosystem. 10-24 September 1990. Central Arid  Zone Research Institute, ICAR, Jodhpur, India.   Workshop on application of nanotechnology in the food industry” ۱۵-۱۹ June, 2009,  Holiday Inn, Silom Road, Bangkok, Thailand.

 International Conference on Knowledge Management in Agricultural Biotechnology:  The Asia Experience. 1-2 October 2009, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand

https://scholar.google.com/citationsuser=WsqQxOQAAAAJ&hl=en

تهیه  وتنظیم مهستی چلبی

گیل آنلاین:هرگونه کپی برداری ازمتنوتصاویربامجوز رسمی از دکتربهزادقره یاضی امکانپذیر میباشد.

درباره ی مهزاد چرمساز

مطلب پیشنهادی

خبرهای خوش شورا وشهرداری برای شهروندان درآستانه نوروز

عضو شورای اسلامی رشت: خبرهای خوش شورا و شهرداری برای شهروندان در آستانه نوروز عضو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *